Ambasade

Naziv Grad Opis djelatnosti
AMBASADA FRANCUSKE Banja Luka Kancelarija u Banjaluci
AMBASADA NJEMAĆKE Banja Luka Kancelarija u Banjaluci
AMBASADA USA Banja Luka Kancelarija u Banjaluci
AMBASADA VELIKE BRITANIJE KANCELARIJA BANJA LUKA Banja Luka
AMBASADA SAD Mostar
MEĐAŠI Sarajevo Prva djecija ambasada u svijetu
AMBASADA ĆEŠKE REPUBLIKE Sarajevo
AMBASADA GRĆKE Sarajevo
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN Sarajevo
AMBASADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN Sarajevo
AMBASADA JAPANA Sarajevo
AMBASADA KANADE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE BELGIJE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE DANSKE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE HOLANDIJE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE ŠPANIJE TEHNIĆKI URED ZA SARADNJU SA BALKANOM - AECI Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE ŠPANIJE Sarajevo
AMBASADA KRALJEVINE ŠVEDSKE Sarajevo
AMBASADA MALEZIJE Sarajevo
AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE Sarajevo
AMBASADA PALESTINE Sarajevo
AMBASADA PORTUGALA Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE BUGARSKE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE FRANCUSKE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE GVINEJE BISAO Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE HRVATSKE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE ITALIJE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE SLOVENIJE Sarajevo
AMBASADA REPUBLIKE TURSKE Sarajevo
AMBASADA RUMUNIJE Sarajevo
AMBASADA RUSKE FEDERACFIJE Sarajevo
AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAĆKE Sarajevo
AMBASADA SJEDINJENIH AMERIĆKIH DRŽAVA Sarajevo
AMBASADA SRBIJE I CRNE GORE Sarajevo
AMBASADA SEVERENOG VOJNOG REDA Sarajevo
AMBASADA SVETE STOLICE Sarajevo
AMBASADA ŠVICARSKE KONFEDERACIJE Sarajevo
AMBASADA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE Sarajevo
AMBASADA VELIKE SOCIJALISTIĆKE NARODNE LIBIJE ARAPSKA DŽAMAHIRIJA Sarajevo