Mediji i izdavaštvo

Naziv Grad Opis djelatnosti
A-PRESS REPORTER Banja Luka Graficke usluge, dizajn, marketinške usluge
MENADŽER KOMPANIJA Banja Luka Menadžer Kompanija je preduzeće za proizvodnju i usluge, osnovano 1994. godine, u privatnom vlasništvu. Posluje profitabilno i ima jasnu viziju svog razvoja. Strateško opredjeljenje preduzeća se ogleda u stalnoj aktivnosti na praćenju i ulaganju u nove tehnologije u sferi telekomunikacija, štampanih medija i WEB-a, koje omogućavaju brži, efikasniji i jeftiniji prijem, obradu i isporuku informacija za naš www.Info-M.ba oglasni centar. Naša osnovna djelatnost su usluge prijema, obrade i komercijalnog plasiranja informacija, kako za fizička, tako i za pravna lica. VAS SMS i Premium rate usluge su novi pravac u našem razvoju. Preduzeće je osnivač i izdavač oglasnika Mali Oglasi, od 1995. godine i oglasnika Auto Oglasi od 2004. godine. U vlasništvu preduzeća su i dva interaktivna WEB izdanja, www.MaliOglasi.com i www.AutoOglasi.ba sa zavidnim brojem posjetilaca. Call Centre (Kontakt centar d.o.)je firma ćerka preduzeća .Osnovano je da za potrebe Info-M oglasnog centra pruža usluge kontakta sa korisnicima centra. Zainteresovanim preduzećima nudimo usluge sveobuhvatnog dolaznog i odlaznog kontakta sa korisnicima njihovih usluga kao i potencijalnim tržištem. Kao CRM operater, (Customer relationship management), koristeći pogodnosti outsourcing-a, omogućujemo našim klijentima da fokusiraju svoj biznis, postignu uštede u materijalnim, ljudskim i tehničkim resursima te unaprijede svoju poziciju na tržištu. www.m-production.org objedinjuje aktivnosti u grafičkoj i audio-video produkciji. Preduzeće zapošljava 25 ljudi.
NAJTAUT Banja Luka Noćni život Banjaluke
ART STUDIO Bijeljina Foto dizajn i grafika
GLOBALMEDIA Bijeljina Agencija za marketing usluge. Ne dozvolite da vaša reklama bude trošak, nego investicija!
JU KULTURNO-SPORTSKI CENTAR BUGOJNO Bugojno Organizovanje i realizacija programa iz kulture i sporta. Afirmacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva. ,
DERVENTSKI LIST Derventa Izdavanje novina, časopisa, kniga i ostalih štampanih stvari
BART Kotor Varoš Dizajn i priprema za stampu:plakata,letaka,vizitki,naljepnica,izrada bedževa,itd
BOSANSKA KNJIGA Sarajevo Izdavacko preduzece
ASSOCIATED PRESS Sarajevo Novinska agencija
FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA FENA Sarajevo
KAKAS Sarajevo kaka
RADIO TNT Travnik radio stanica