Software

Naziv Grad Opis djelatnosti
SOFT Banja Luka Izrada kompjuterskih programa
PETRIC SOFTWARE STUDIO Istočno Sarajevo PETRIC SOFTWARE STUDIO je agencija za pružanje informatičkih usluga. Izrađujemo custom baze podataka, aplikativni software (programe) i web stranice za specifične slučajeve po zahtjevima i željama klijenta. Razvijamo windows forms aplikacije, web forms aplikacije i web servise koristeći najnovije tehnologije (Visual Studio 2008, VB.NET, C#, ADO.NET, MS SQL Server 2005/2008, HTML/CSS/JavaScript).
DAENET Konjic Prodaja i održavanje softrera
VAMINA Mostar Softver - izrada, prodaja i održavanje
DPPU 3 B Novi Travnik Izrada, prodaja i održavanje softvera
OPTIMA OR Sarajevo Inženjering, softver
B 4 B Sarajevo Izrada, prodaja i održavanje softvera
CYBERIA CLAN Sarajevo Izrada, prodaja i održavanje softvera
POINT SOFTWARE Sarajevo Softveri-izrada, prodaja i održavanje
COMP - 2000 Sarajevo Proizvodnja, održavanje i prodaja racunarske opreme. Istraživanje i razvoj IT sistema.