Donji Žabar

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
APIF Agencije
AUTO MOTO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE Auto-moto AMD Brcko Distrikta
BOBAR AUTOSEMBERIJA BIJELJINA - TEHNIĆKI PREGLED LONĆAR Auto-moto
OKOV - NOVAKOVIĆ Drvoprerada Veleprodaja okova za stolariju i namještaja, alata za drvo, uslužno oštrenje alata i testera, proizvodnja stolarije, konfekcija brusnih traka
MINISTARSTVO ODBRANE DONJI ŽABAR Državne institucije
MJESNA ZAJEDNICA LONĆARI Državne institucije
MILEPLAST Enterijer Proizvodnja PVC kesa i vrecica
MOTEL KUGLANA Hoteli i moteli
GALAX Ostalo Privatno preduzece
MJESNI URED ĆOVIĆ POLJE Ostalo
NOVAKOVIĆ Ostalo Izrada nadgrobnih spomenika, enterijera, sijeca kamena
AGROPOSAVINA Poljoprivreda Zemljoradnicka zadruga
AGREKS Poljoprivreda Maticna jata lake i teške linije, jednodnevni pilici lake i teške linije, komercijalne koke nosilje, konzumna i rasplodna jaja, stocna hrana
GOLD - MG Proizvodnja Proizvodnja gotove hrane za domace i divlje životinje, vitaminsko-mineralnih predsmješa, tovne junadi, transport gotove hrane, komponente za stocnu hranu
NAJJ Proizvodnja Proizvodnja obuce
TP GRANIT Proizvodnja Proizvodnja armatura