Bosanski Petrovac

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKATSKI URED ŠURAKA Advokati
AG SLATINA Advokati i finansije Knjigovodstvene i raconovodstvene usluge
AFIP Agencije
AUTOBUSKA STANICA Auto-moto
VIBOP Benzinske pumpe Benzinska pumpa
DIP OŠTRELJ D.D. Drvoprerada Prerada drveta
LIST Drvoprerada Prerada drveta
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC Državne institucije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
FEDERALNI ZAVOD PIO/MIO MOSTAR Državne institucije Poslovnica Bosanski Petrovac
GRADSKA APOTEKA Farmacija
APOTEKA ZLATA Farmacija
MOTEL No 9 Hoteli i moteli
KOMUNALNO J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva
UNSKO SANSKE ŠUME JP Javna preduzecća i strana predstavništva Šumarija Bosanski Petrovac
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
KARTAL Metalna - Proizvodnja Trgovina metalske konstrukcija
EDRA Namještaj Proizvodnja namještaja
FENIX S.T.R. Ostalo
HUJIĆ-RAMIĆ Ostalo Rezana grada, brodski pod, lamperija
ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH Ostalo Odbor Bosanski Petrovac
KABAD Ostalo
MELL PLAS Ostalo
MESARSKA RADNJA OŠTRELJ Ostalo
SDA Ostalo Opcinski odbor Bosanski Petrovac
SPOMEN KUĆA SKENDERA KULENOVIĆA Ostalo
TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA Ostalo
TRANZITNI CENTAR BOSANSKI PETROVAC Ostalo
ENERGOPETROL Ostalo Benzinska stanica
HUTRO Ostalo Hotel - motel
KRNJEUŠA Ostalo
TRGOPROIZVOD Ostalo
POLJOPRIVREDA Poljoprivreda
DJEĆIJI VRTIĆ Predškolske ustanove i vrtići
BOSNAPLAST D.D. Proizvodnja Proizvodnja plasticne i aluminijske konfekcije
RHM-COMERC Proizvodnja Proizvodnja rezane grade i lamperije
PRERADARSKA FARMA MEŠIĆ Proizvodnja Proizvodnja peradi i jaja
ZZ VRTOĆE Proizvodnja Proizvodnja i obrada svježeg pileceg i pureceg mesa
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA B. PETROVAC Škole
OSNOVNA ŠKOLA 14. SEPTEMBAR Škole
OPĆINSKI SUD ZA PREKRŠAJE BOSANSKI PETROVAC Sudovi
ITEX Tekstilna proizvodnja Proizvodnja tekstilne konfekcije
RADIO BOSANSKI PETROVAC J.P. TV i radio
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
VETERINARSKA STANICA J.P. Veterinarstvo