Škole

Naziv Grad Opis djelatnosti
GIMNAZIJA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA JANKO VESELINOVIĆ Banja Luka
OSNOVNA SPECIJALNA ŠKOLA ZA DJECU OŠTEĆENOG SLUHA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA 25. MAJ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA BORISLAV STANKOVIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO RADIĆEVIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA BRONZANI MAJDAN Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA DRAGOĆAJ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA ĐURA JAKŠIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA GEORGI STOJKOV RAKOVSKI Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA IVO ANDRIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA JOŠIKOVA VODA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA MILUTIN BOJIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA VOJISLAV ILIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN CVIJIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA MILAN RAKIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA PISKAVICA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA STANKO RAKITA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ Banja Luka
SREDNJA TEHNOLOŠKA ŠKOLA Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA BRANISLAV NUŠIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAĆIĆ Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA MILOŠ CRNJANSKI Banja Luka
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAV ANTIĆ Banja Luka
DIALOGOS Banja Luka DIALOGOS je prvi centar za učenje stranih jezika i savremenu komunikaciju u Republici Srpskoj. Višegodišnje prisustvo na tržištu obrazovanja temelji se na povjerenju i zadovoljstvu korisnika naših usluga, te s ponosom ističemo da je u proteklom periodu u Centru obučeno preko 10 000 naših sugrađana.
OSNOVNA ŠKOLA GRIVICE Banovići
OSNOVNA ŠKOLA SEONA Banovići
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Banovići
OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIC NJEGOŠ Berkovići
ELEKTROTEHNIĆKA SREDNJA ŠKOLA BIHAĆ Bihać
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA Bihać
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI I Bihać
GIMNAZIJA FILIP VIŠNJIĆ Bijeljina
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA J.U. Bosanska Krupa
PRVA OSNOVNA ŠKOLA J.U. Bosanska Krupa Prosvjetna ustanova
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA B. PETROVAC Bosanski Petrovac
OSNOVNA ŠKOLA 14. SEPTEMBAR Bosanski Petrovac
OSNOVNA ŠKOLA DON JURE GOSPODNETIĆ Bosansko Grahovo
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO RADIČEVIĆ Bratunac
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Bratunac
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Bratunac
OSNOVNA ŠKOLA OBUDOVAC Brčko
OSNOVNA ŠKOLA CRKVINA Brčko
OSNOVNA ŠKOLA ĐURO PUCAR Brčko
OSNOVNA ŠKOLA KORNICA Brčko
OSNOVNA ŠKOLA KREPŠIĆ Brčko
SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA Brčko
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Brod
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA Brod
GIMNAZIJA BUGOJNO Bugojno
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA Bugojno
PRVA OSNOVNA ŠKOLA Bugojno
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA Bugojno
SREDNJA TEHNIĆKA ŠKOLA Bugojno
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO J.U Bugojno
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA J.U. Bugojno
OSNOVNA ŠKOLA KAONIK Busovača
OSNOVNA ŠKOLA KAĆUNI Busovača
MAŠINSKA SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA Bužim
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN MUSIĆ Bužim
OSNOVNA ŠKOLA 12. SEPTEMBAR Bužim
TRGOVAĆKA SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA BUŽIM Bužim
OPĆA GIMNAZIJA BUŽIM Bužim
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA BUŽIM Bužim
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Čajniče
1. SREDNJA ŠKOLA CAZIN Cazin Mašinskotehnicka, elektrotehnicka, tekstilna škola
2. SREDNJA ŠKOLA CAZIN Cazin Ekonomska, trgovacka, gradevinska i ugostiteljska
OSNOVNA ŠKOLA CAZIN I Cazin
OSNOVNA ŠKOLA CAZIN II Cazin
OSNOVNA ŠKOLA OSTROŽAC Cazin
PRVA SREDNJA ŠKOLA J.U Cazin
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Čelic
OSNOVNA ŠKOLA ĆELIĆ Čelic
OSNOVNA ŠKOLA HUMCI Čelic
OSNOVNA ŠKOLA VRAŽIĆI Čelic
OSNOVNA ŠKOLA MILOŠ DUJIĆ Čelinac
OSNOVNA ŠKOLA DR. MLADEN STOJANOVIĆ Čelinac
OSNOVNA ŠKOLA DANKO MITROV Čelinac
OSNOVNA ŠKOLA NOVAK PIVAŠEVIĆ Čelinac
SREDNJA ŠKOLA Čelinac
OSNOVNA ŠKOLA FRA DIDAKA BUNTIĆA Čitluk
SREDNJA ŠKOLA ĆITLUK Čitluk
OSNOVNA ŠKOLA IVANA KRNJDELJA Čitluk
OSNOVNA ŠKOLA KREHIN GRADAC Čitluk
GIMNAZIJA SA TEHNIĆKIM ŠKOLAMA Derventa
OSNOVNA ŠKOLA 19. APRIL Derventa
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA Derventa
GIMNAZIJA JOVAN DUĆIĆ Doboj
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Doboj
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Doboj
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Doboj
OSNOVNA ŠKOLA BRIJESNICA VELIKA Doboj
OSNOVNA ŠKOLA KLOKOTNICA Doboj
OSNOVNA ŠKOLA RADOJE DOMANOVIĆ Doboj
OSNOVNA ŠKOLA BRIJESNICA J.U. Doboj Istok
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA J.U. Doboj Istok
OSNOVNA ŠKOLA KLOKOTNICA - PODRUĆNA ŠKOLA STANIĆI RIJEKA Doboj Istok
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ J.U. Domaljevac Prosvjetna ustanova
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Donji Vakuf
PRVA OSNOVNA ŠKOLA J.U. Donji Vakuf
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA Donji Vakuf
ĆETVRTA OSNOVNA ŠKOLA Donji Vakuf
OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ Drvar
SREDNJA ŠKOLA Drvar
SREDNJA ŠUMARSKA ŠKOLA Foča
OSNOVNA ŠKOLA MUHSIN RIZVIĆ Fojnica
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Gacko
OSNOVNA ŠKOLA AVATOVAC Gacko
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA AVDO SMAILOVIĆ Goražde
OSNOVNA ŠKOLA FADIL FAKO OZO Goražde
OSNOVNA ŠKOLA FAHRUDIN FAHRO BAŠĆELIJA Goražde
OSNOVNA ŠKOLA HUSEIN EF. ĐOZO Goražde
OSNOVNA ŠKOLA MEHMEDALIJA MAK DIZDAR Goražde
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA DŽEMALA BIJEDIĆA Goražde
SREDNJA TEHNIĆKA ŠKOLA HASIB HADŽOVIĆ Goražde
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GORNJI VAKUF Gornji Vakuf - Uskoplje
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI VAKUF Gornji Vakuf - Uskoplje
SREDNJA ŠKOLA USKOPLJE Gornji Vakuf - Uskoplje
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Gračanica
GIMNAZIJA DR. MUSTAFA KAMARIĆ Gračanica
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GRAĆANICA Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA DOBOROVCI Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA DŽAKULE Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVICA Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA MALEŠIĆI Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA MIRIĆINA Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA ORAHOVICA Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA SOKO Gračanica
OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN POLJE Gračanica
UDRUŽENA OSNOVNA ŠKOLA Gračanica
PRVA OSNOVNA ŠKOLA Gračanica
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA EDHEM MULABDIĆ Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA HASAN KIKIĆ Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAĆIĆ Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA HUMCI Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK JU Gradačac
OSNOVNA ŠKOLA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Gradačac
GIMNAZIJA Gradiška
MAŠINSKA I DRVOPRERAĐIVAĆKA ŠKOLA Gradiška
SREDNJA STRUĆNA I TEHNIĆKA ŠKOLA Gradiška
GIMNAZIJA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA Grude
OSNOVNA ŠKOLA GRUDSKA Grude
SREDNJA ŠKOLA ANTUNA BRANKA I STANISLAVA ŠIMIĆ Grude
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA J.U. Hadžići
OSNOVNA ŠKOLA 6. MART J.U. Hadžići
OSNOVNA ŠKOLA HILMI EF ŠARIF Hadžići
OSNOVNA ŠKOLA 9 MAJ Hadžići
OSNOVNA ŠKOLA HAN PIJESAK Han Pijesak
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ILIJAŠ Ilijaš
OSNOVNA ŠKOLA HAŠIM SPAHIĆ J.U. ILIJAŠ Ilijaš
OSNOVNA ŠKOLA SREDNJE J.U. Ilijaš
OSNOVNA ŠKOLA PODLUGOVI Ilijaš
GIMNAZIJA I SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA Istočno Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HREŠA J.U. Istočno Sarajevo
GIMNAZIJA NIKOLA ŠOP Jajce
OSNOVNA ŠKOLA 13. RUJAN Jajce
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA JAJCE Jajce
OSNOVNA ŠKOLA BERTA KUĆERA Jajce Podrucna škola
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA ŠOP Jajce
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARAĐIĆ Jezero
GIMNAZIJA MUHSIN RIZVIĆ Kakanj
SREDNJA TEHNIĆKA ŠKOLA Kakanj
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA KEMAL KAPETANOVIĆ Kakanj
GIMNAZIJA Kalinovik
OSNOVNA ŠKOLA LJUTICA BOGDAN Kalinovik
OSNOVNA ŠKOLA LEPENICA Kiseljak
SREDNJA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAĆIĆ Kiseljak
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA J.U. Kladanj
OSNOVNA ŠKOLA KLADANJ Kladanj
OSNOVNA ŠKOLA STUPARI Kladanj
MSS KLJUC Ključ JU Mješovita srednja škola Ključ
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Kneževo
OSNOVNA ŠKOLA 22. FEBRUAR Kneževo
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Kneževo
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Kneževo
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Kneževo
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Konjic
PRVA OSNOVNA ŠKOLA Konjic
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA Konjic
OSNOVNA ŠKOLA PETAR MEĆAVA Kostajnica
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA Kostajnica
OSNOVNA ŠKOLA Kotor Varoš
OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ Kotor Varoš
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Kotor Varoš
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Kotor Varoš
OSNOVNA ŠKOLA Kozarska Dubica
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA Kozarska Dubica
OSNOVNA ŠKOLA PETAR MEĆAVA Kozarska Dubica
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Kozarska Dubica
OSNOVNA ŠKOLA KLUZ I ĆAJAVEC Kozarska Dubica
OSNOVNA ŠKOLA VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ Kozarska Dubica
OSNOVNA ŠKOLA MAJKA KNEŽOPOLJKA Kozarska Dubica
SREDNJA ŠKOLA KREŠEVO Kreševo
OSNOVNA ŠKOLA FRA MIROSLAVA DŽAJE Kupres
SREDNJA ŠKOLA KUPRES JU Kupres
OSNOVNA ŠKOLA 23. APRIL Laktaši
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Laktaši
OSNOVNA ŠKOLA MLADEN STOJANOVIĆ Laktaši
OSNOVNA ŠKOLA GEORGIOS PAPANDREU Laktaši
GIMNAZIJA Livno
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA Livno
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA Livno Franjo S. Vilhar
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Ljubinje
SREDNJA ŠKOLA SVETOZAR ĆOROVĆ Ljubinje
GIMNAZIJA LJUBUŠKI Ljubuški
OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA J.U. Ljubuški
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ Ljubuški
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ J.U. Ljubuški
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Lopare
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Lopare
OSNOVNA ŠKOLA VELJKO ĆUBRILOVIĆ Lopare
MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROMAŠINSKA ŠKOLA Lukavac
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVAC GRAD Lukavac
OSNOVNA ŠKOLA LUKAVAC MJESTO Lukavac
OSNOVNA ŠKOLA POLJICE Lukavac
OSNOVNA ŠKOLA PROKOSOVIĆI Lukavac
OSNOVNA ŠKOLA PURAĆIĆ Lukavac
MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA J.U. Lukavac
OSNOVNA ŠKOLA SULEJMAN OMEROVIĆ CAR J.U. Maglaj Podrucna škola Jablanica
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA JAKŠIĆ Milici
OSNOVNA ŠKOLA MILIĆI Milici
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Modriča
OSNOVNA ŠKOLA JAKŠIĆ Modriča
MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA Mostar
MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIĆKA ŠKOLA Mostar
MJEŠOVITA SREDNJA GRAĐEVINSKA ŠKOLA U MOSTARU Mostar
MJEŠOVITA SREDNJA MAŠINSKO SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Mostar
MJEŠOVITA SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA Mostar
OSNOVNA ŠKOLA BIJELO POLJE Mostar
OSNOVNA ŠKOLA ZALIK Mostar
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA Mostar
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA MOSTAR Mostar
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA Mostar
OSNOVNA ŠKOLA ILIJE JAKOVLJEVIĆ Mostar
OSNOVNA ŠKOLA PETRA BAKULE Mostar
GIMNAZIJA FRA DOMINIKA MANDIĆA Mostar
MAŠINSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA Mrkonjic Grad
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ Mrkonjic Grad
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAĆIĆ Mrkonjic Grad
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Mrkonjic Grad
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Mrkonjic Grad
OSNOVNA ŠKOLA KARDINAL STEPINAC Neum
OSNOVNA ŠKOLA RISTO PROROKOVIĆ Nevesinje
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ALEKSA ŠANTIĆ-GIMNAZIJA Nevesinje
OSNOVNA ŠKOLA DRAGAN VUJANOVIĆ Novi Grad
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVO Novi Grad
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Novi Grad
OSNOVNA ŠKOLA NOVA BILA Novi Travnik
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA 308. SLAVNA BRDSKA BRIGADA Novi Travnik
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA Novi Travnik
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA NOVI TRAVNIK Novi Travnik
OSNOVNA ŠKOLA SAFVET-BEG BAŠAGIĆ J.U. Novi Travnik
SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA Novi Travnik
OSNOVNA ŠKOLA NOVI TRAVNIK J.U Novi Travnik
SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA Novi Travnik
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Odžak
SREDNJA ŠKOLA PERE ZEĆEVIĆA Odžak
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Olovo
OPĆA GIMNAZIJA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Olovo
OSNOVNA ŠKOLA HASAN KIKIĆ Olovo
OSNOVNA ŠKOLA PETI BATALJON Olovo
OSNOVNA ŠKOLA SENAHID BOLIĆ BOLO Olovo
OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJA STARĆEVIĆ J.U. Orašje
OSNOVNA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ J.U. Orašje
SREDNJA ŠKOLA FRA MARTIN NEDIĆ J.U. Orašje
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA Orašje Oštra Luka - Bok
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Oštra Luka
OSNOVNA ŠKOLA PETAR ŠKUNDIĆ Oštra Luka
OSNOVNA ŠKOLA JOSIF PANĆIĆ Oštra Luka
OSNOVNA ŠKOLA VASO PELAGIĆ Pelagićevo
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Petrovo
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Petrovo
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA POSUŠJE Posušje
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA Posušje
SREDNJA ŠKOLA FRA GRGE MARTIĆA Posušje
OSNOVNA ŠKOLA FADIL FAKO ĐOZO Prača
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN CVIJIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA MLADEN STOJANOVIĆ Prijedor
GIMNAZIJA SVETI SAVA Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA ĆIRILO I METODIJE Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA DUBOVIK Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA M. ŠILJEGOVIĆA Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA MLADEN STOJANOVIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA NELA BOJANIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ OMARSKA Prijedor
SREDNJA I OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA PRIJEDOR Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA KOZARAC Prijedor
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA PRIJEDOR Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ Prijedor
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Prijedor
GIMNAZIJA PRNJAVOR Prnjavor
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA PRNJAVOR Prnjavor
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Prnjavor
OSNOVNA ŠKOLA MEŠA SELIMOVIĆ Prnjavor
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Ribnik
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA MAĆKIĆ Ribnik
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Rogatica
SREDNJA ŠKOLA Rogatica
OSNOVNA ŠKOLA BOŠKO BUHA ŠTRPCI Rudo
OSNOVNA ŠKOLA MIOĆE Rudo
OSNOVNA ŠKOLA OSKORUŠ Rudo
OSNOVNA ŠKOLA RUDO Rudo
OSNOVNA ŠKOLA ŠAMAC Šamac
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA Šamac
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA AMIR ŽILIĆ Sanski Most
OPĆA GIMNAZIJA HASAN KIKIĆ Sanski Most
OSNOVNA ŠKOLA DESETI OKTOBAR Sanski Most
OSNOVNA ŠKOLA HASAN KIKIĆ Sanski Most
SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA-SANUS FUTURUM Sanski Most
OSNOVNA ŠKOLA HASAN-BEG ĆEKIĆ ĆEKO Sanski Most
OSNOVNA ŠKOLA SAPNA Sapna
OSNOVNA ŠKOLA GODUŠ Sapna
OSNOVNA ŠKOLA MEĐUŠA J.U Sapna
OSNOVNA ŠKOLA VITINICA Sapna
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA J.U. Sapna
OSNOVNA ŠKOLA 9 MAJ J.U. Sarajevo
KATOLIĆKI ŠKOLSKI CENTAR - OPĆA REALNA GIMNAZIJA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ALIJA NAMETAK Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - ARAPSKA OSNOVNA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA AVDO SMAILOVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA BEHAUDIN SELMANOVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA CENTAR VLADIMIR NAZOR Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ĆENGIĆ VILA I Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - ĆETVRTA OSNOVNA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ĆAMIL SIJARIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA DŽEMALUDIN ĆAUŠEVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA EDHEM MULABDIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA FATIMA GUNIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA I Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA II Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HASAN KAIMIJA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HASAN KIKIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HAŠIM SPAHIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HILMI EF. ŠARIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA HRASNO Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA - MUZIĆKA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ISAK SAMOKOVLIJA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA IZET ŠABIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MALTA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MEHMEDALIJA MAK DIZDAR Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MEŠA SELIMOVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MIRSAD PRNJAVORAC Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MULA MUSTAFA BAŠESKIJA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Sarajevo
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA MLADEN POZAJIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA NAFIJA SARAJLIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA OSMAN NAKAS Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA OSMAN NURI HADŽIĆ Sarajevo
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA NOVO SARAJEVO Sarajevo
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA ILIDŽA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA POFALIĆI Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - PRVA OSNOVNA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA RISALA J.U. Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA SABURINA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA SAFVET- BEG BAŠAGIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - SEDMA OSNOVNA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA SEMIZOVAC Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA S.M.B.H. SCHOLA GRUPPEN Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA SILVIJE STRAHIMIR KRANJĆEVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA SKENDER KULENOVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ŠEJH MUHAMED EF.HADŽIJAMAKOVIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ŠESTI MART Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - TREĆA OSNOVNA ŠKOLA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA UMIHANA ĆUVIDINA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA - VI OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA VLADISLAV SKARIĆ Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA VRHBOSNA Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA ZAHID BARUĆIJA Sarajevo
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ELEKTROPRIVREDNA ŠKOLA JAROSLAV ĆERNI Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - GAZI HUSREV-BEGOVA MEDERSA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - GIMANAZIJA DOBRINJA Sarajevo
SREDNJA GRAFIĆKA TEHNIĆKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA DRVNO- ŠUMARSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIĆKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA POLJOPRIVREDNO -VETERINARSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA VOGOŠĆA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA TEKSTILNA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA UGOSTITELJSKO - TURISTIĆKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - MJEŠOVITA SREDNJA PETA GIMNAZIJA I BIROTEHNIĆKA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - POLICIJSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - PRVA BOŠNJAĆKA GIMNAZIJA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - PRVA GIMNAZIJA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - SREDNJA GRAFIĆKA ŠKOLA ILIDŽA Sarajevo
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA MUZIĆKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA STRUĆNA TRGOVINSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE - TEHNIĆARE Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - TREĆA GIMNAZIJA Sarajevo
SREDNJA UĆITELJSKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ZUBOTEHNIĆKA ŠKOLA Sarajevo
SREDNJA ŠKOLA - ŽELJEZNIĆKI ŠKOLSKI CENTAR Sarajevo
DRUGA GIMNAZIJA J.U Sarajevo
MEĐUNARODNA OSNOVNA ŠKOLA SARAJEVO Sarajevo Privatne škole
SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA Sarajevo
TREĆA GIMNAZIJA J.U Sarajevo
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Šekovici
OSNOVNA ŠKOLA NEMANJA VLATKOVIĆ Šipovo
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Šipovo
OSNOVNA ŠKOLA RADE MARJANAC Šipovo
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Široki Brijeg
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG Široki Brijeg
SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG Široki Brijeg
SREDNJA ŠKOLA Sokolac
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Srbac
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Srbac
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ Srbac
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Srbac
OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ Srebrenica
OSNOVNA ŠKOLA KOSTA TODOROVIĆ Srebrenica
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Srebrenik
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Srebrenik
OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK Srebrenik
OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE Srebrenik
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA Srebrenik
OSNOVNA ŠKOLA RAPATNICA Srebrenik
OSNOVNA ŠKOLA SLADINA Srebrenik
OSNOVNA ŠKOLA TINJA Srebrenik
PRVA OSNOVNA ŠKOLA Srebrenik
GIMNAZIJA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA 9. SEPTEMBAR Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA KULIN BAN Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA MUSTAFA MULIĆ Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA 25 MART Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA 1. MART JELAH Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA REŠAD KADIĆ Tešanj
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA Tešanj
SREDNJA TEHNIĆKA ŠKOLA TEŠANJ Tešanj
OSNOVNA ŠKOLA 1 MART J.U Tešanj
MAŠINSKA I DRVNA ŠKOLA Teslić
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ BLATNICA Teslić
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO MARKOVIĆ Teslić
OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ Teslić
OSNOVNA ŠKOLA STEVAN DUŠANIĆ Teslić
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Teslić
OSNOVNA ŠKOLA ZAGORKA JOTANOVIĆ Teslić
SREDNJA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Teslić
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA NIKOLA TESLA J.U. Teslić
OSNOVNA ŠKOLA FRA MIJE ĆUIĆA Tomislavgrad
OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ Tomislavgrad
MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA Travnik
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TRAVNIK Travnik
MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIĆKA ŠKOLA Travnik
OSNOVNA ŠKOLA KARAULA Travnik
GIMNAZIJA JOVAN DUĆIĆ Trebinje
OSNOVNA ŠKOLA J. J . ZMAJ Trebinje
SREDNJA TEHNIĆKA I STR. ŠKOLA Trebinje
OSNOVNA ŠKOLA SVETI VASILIJE OSTROŠKI Trebinje
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Trebinje
OSNOVNA ŠKOLA ZAIM KOCAR Trnovo
OSNOVNA ŠKOLA Trnovo
BEHRAM BEGOVA MEDRESA Tuzla Srednja škola
GIMNAZIJA ISMET MUJEZINOVIĆ Tuzla
MEDICINSKA SREDNJA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIĆKA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA RUDARSKA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA HEMIJSKA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Tuzla
MJEŠOVITA SREDNJA ZANATSKA ŠKOLA Tuzla
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA Tuzla
SREDNJA MJEŠOVITA MAŠINSKA ŠKOLA J.U. Tuzla
SREDNJA MUZIĆKA ŠKOLA Tuzla
SREDNJA TRGOVINSKA ŠKOLA JU Tuzla
TURISTIĆKO - UGOSTITELJSKA SREDNJA ŠKOLA Tuzla
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ Tuzla
OSNOVNA ŠKOLA PELJAVE Ugljevik
OSNOVNA ŠKOLA VELJKO LUKIĆ Ugljevik
SREDNJA ŠKOLA MIHAILO PETROVIĆ ALAS Ugljevik
OSNOVNA ŠKOLA MILAN JOVIĆ Ugljevik
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Ugljevik
OSNOVNA ŠKOLA J.U. USTIKOLINA Ustikolina
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ Vareš
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ - MEJDAN Vareš
DRUGA SREDNJA ŠKOLA J.U. Velika Kladuša
GIMNAZIJA MUHINOVIĆ NAIL Velika Kladuša
OSNOVNA ŠKOLA 25. NOVEMBAR Velika Kladuša
SREDNJA ŠKOLA DR HUSEIN DŽANIĆ J.U. Velika Kladuša
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Višegrad
SREDNJA ŠKOLA IVO ANDRIĆ Višegrad
FRANJEVAĆKA KLASIĆNA GIMNAZIJA VISOKO Visoko
GIMNAZIJA VISOKO Visoko
MEDRESA OSMAN EF. REDŽOVIĆ SREDNJA ŠKOLA Visoko
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HAZIM ŠABANOVIĆ Visoko
OSNOVNA ŠKOLA ALIJA NAMETAK Visoko
OSNOVNA ŠKOLA KULIN BAN Visoko
OSNOVNA ŠKOLA MEHMEDALIJA MAK DIZDAR Visoko
OSNOVNA ŠKOLA MULA MUSTAFA BAŠESKIJA Visoko
OSNOVNA ŠKOLA SAFVET-BEG BAŠAGIĆ Visoko
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA J.U Vitez
OSNOVNA ŠKOLA BILA Vitez
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA Vitez
OSNOVNA ŠKOLA VITEZ Vitez
SREDNJA ŠKOLA VITEZ Vitez
OSNOVNA ŠKOLA VASILJEVIĆ JOVO Vlasenica
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Vlasenica
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ Vukosavlje
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Zavidovići
OPĆA GIMNAZIJA ZAVIDOVIĆI Zavidovići
OSNOVNA ŠKOLA GOSTOVIĆ Zavidovići
OSNOVNA ŠKOLA HAJDAREVIĆI Zavidovići
OSNOVNA ŠKOLA KOVAĆI Zavidovići
OSNOVNA ŠKOLA VOZUĆA Zavidovići
PRVA OSNOVNA ŠKOLA Zavidovići
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI Zavidovići
KATOLIĆKI ŠKOLSKI CENTAR SVETI PAVAO OPĆA GIMNAZIJA Zenica
MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIĆKA ŠKOLA Zenica
OPĆA GIMNAZIJA ZENICA Zenica
OSNOVNA MUZIĆKA ŠKOLA Zenica
OSNOVNA SPECIJALNA ŠKOLA Zenica
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA ALIJA NAMETAK Zenica
OSNOVNA ŠKOLA EDHEM MULABDIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA ENVER ĆOLAKOVIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA HAMZA HUMO Zenica
OSNOVNA ŠKOLA HASAN KIKIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA ISIDORA SEKULIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA KATOLIĆKI ŠKOLSKI CENTAR SVETI PAVAO Zenica
OSNOVNA ŠKOLA MAK DIZDAR Zenica
OSNOVNA ŠKOLA MEŠA SELIMOVIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAV KRLEŽA Zenica
OSNOVNA ŠKOLA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA SKENDER KULENOVIĆ Zenica
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR Zenica
PEDAGOŠKA GIMNAZIJA UĆITELJSKA ŠKOLA Zenica
SREDNJA MUZIĆKA ŠKOLA Zenica
KATOLIĆKI ŠKOLSKI CENTAR DON BOSCO-OPĆA GIMNAZIJA Žepče
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Žepče
OSNOVNA ŠKOLA ŽEPĆE Žepče
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPĆE Žepče
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA Živinice
GIMNAZIJA Živinice
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE Živinice
OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI Živinice
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE Živinice
OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVIK Živinice
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE ŽIVINICE Živinice
OSNOVNA ŠKOLA GRAĆANICA Živinice
OSNOVNA ŠKOLA ŠERIĆI Živinice
OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA Živinice
OSNOVNA ŠKOLA ORAHOVAC Zvornik
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Zvornik
SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Zvornik
GIMNAZIJA I SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Zvornik
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Zvornik
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA Zvornik
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Zvornik