Jezero

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
TELEKOM SRPSKE Javna preduzecća i strana predstavništva
ANGROCENTAR O.D.P. Ostalo
RIBOGOJILIŠTE Ostalo
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARAĐIĆ Škole