Lopare

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT BOŽIĆ Advokati
NOVA BANKA AD BIJELJINA Banke Ekspozitura Lopare
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Filijala u Bijeljini ekspozitura u Loparama
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK A.D. BIJELJINA Banke
NARODNA BIBLIOTEKA DESANKA MAKSIMOVIĆ Biblioteke - knjižnice
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
MINISTARSTVO ZA RASELJENA LICA Državne institucije
MJESNA ZAJEDNICA KORAJ Državne institucije
MJESNA ZAJEDNICA LOPARE Državne institucije
MJESNA ZAJEDNICA PIRKOVCI Državne institucije
MJESNA ZAJEDNICA TOBUT Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE LOPARE Državne institucije
OPŠTINA LOPARE Državne institucije
POLICIJSKA STANICA Državne institucije
APOTEKA LOPARE Farmacija
KOMGRAP Građevinarstvo Javno komunalno gradevinsko preduzece
MAJEVICA HOTEL Hoteli i moteli Preduzece za ugostiteljstvo i turizam
EKOKOM JKP Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
LOVAČKO DRUŠTVO MAJEVICA Lov i ribolov
DRINA OSIGURANJE AD Osiguranje
JAHORINA OSIGURANJE Osiguranje
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Lopare
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Osiguranje
BIJELJINA PUTEVI A.D. LOPARE Ostalo
COMERC RS LOPARE Ostalo
DANI S.U.R. Ostalo
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo
ELEKTROPRENOS Ostalo
FABRIKA STOLICA I STOLOVA Ostalo
INFO IŽENJERING Ostalo
KOMPANIJA BOBAR Ostalo
LOPROM Ostalo
MULTIPRO Ostalo
PORESKA UPRAVA PODRUĆNA JEDINICA LOPARE Ostalo
RS KOMERC Ostalo Preduzece za proizvodnju, usluge i promet
SINDIKAT OPŠTINE LOPARE Ostalo
SODASO HOLDING LOPARE - DITA Ostalo Industrija deterdženata
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VUK KARADŽIĆ Ostalo
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE - Š.G. MAJEVICA Ostalo Šumsko gazdinstvo
STRANKA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Ostalo
TEHNOGRAĐA Ostalo
TERMAL Ostalo Preduzece za proizvodnju i promet radijatora i tehnickih uredaja
ZANATSKA ZADRUGA LOPARE Ostalo
MAJEVICA LOPARE D.D. Poljoprivreda Fabrika poljoprivrednih mašina
VRTLAR DOO Poljoprivreda Proizvodnja sadnog materijala ukrasnih biljaka, radovi u hortikulturi, pejzažnoj arhitekturi.
DJEĆIJI VRTIĆ Predškolske ustanove i vrtići
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Škole
OSNOVNA ŠKOLA DOSITEJ OBRADOVIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA VELJKO ĆUBRILOVIĆ Škole
RADIO MAJEVICA TV i radio
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
CRVENI KRST Ustanove
VETERINARSKA STANICA Veterinarstvo