Višegrad

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT TANASKOVIĆ Advokati
ADVOKATSKA KANCELARIJA TANASKOVIĆ RADOMIR Advokati
ADVOKATSKA KANCELARIJA PREDRAG NIKOLIĆ Advokati
APIF Agencije
SRPSKA NOVINSKA AGENCIJA Agencije
HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. Banke Ekspozitura Višegrad
NOVA BANKA AD BIJELJINA Banke Izdvojeni šalter Višegrad
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Filijala Foca, ekspozitura Višegrad
SPOMEN BIBLIOTEKA IVO ANDRIĆ Biblioteke - knjižnice
NARODNA BIBLIOTEKA IVO ANDRIĆ Biblioteke - knjižnice
VARDA VIŠEGRAD Drvoprerada ODP drvne industrije sa p.o.
PECIKOZA KOMERC Drvoprerada Prerada drveta
PECIKOZA-KOMERC.DOO Drvoprerada Prerada drveta
POLICIJSKA STANICA VIŠEGRAD Državne institucije
OPŠTINA VIŠEGRAD Državne institucije
UNIS ZAVOD ZAŠTITE NA RADU Državne institucije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
APOTEKA VIŠEGRAD Farmacija
FOND ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Fondovi i zavodi
GRANIT AD Građevinarstvo Gradevinska industrija
TELEKOM Javna preduzecća i strana predstavništva RJ Foca
ZAVOD ZA UDŽBENIKE J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE JP SOKOLAC - Š.G. PANOS Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
DOM KULTURE Kultura i zabava
JAVNA USTANOVA ZA KULTURU Kultura i zabava
LOVAČKO DRUŠTVO PANOS Lov i ribolov
METALGAS Metalna - Proizvodnja
KONFEKCIJA NAPREDAK Odjeća i obuća
CARINSKA ISPOSTAVA VIŠEGRAD Opšte informacije
GRAND OSIGURANJE ZVORNIK Osiguranje
JAHORINA OSIGURANJE Osiguranje
KOMPANIJA BOBAR OSIGURANJE Osiguranje
KOSIG DUNAV OSIGURANJE Osiguranje Filijala Foca
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Ostalo
ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE J.M.D.P. Ostalo ZDP Elektroprenos pogon Višegrad
JAGODINA Ostalo
KONER TRADE Ostalo
KRAJINA KOPAONIK D.D.O.R. Ostalo
MGS COMMERCE Ostalo
NAPREDAK A.D. Ostalo Fabrika ženske odjece
ODSJEK MINISATRSTVA ODBRANE VIŠEGRAD Ostalo
OPŠTINSKI SPORTSKI SAVEZ Ostalo
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO VIŠEGRAD Ostalo
PETRO FARM Ostalo Privatno preduzece
POLJOTEHNA Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo Podrucni centar Sarajevo
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ostalo
SDS Ostalo
SINMA PROMET Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo Poštanski saobracaj
STAKLOREKLAM LUĆANI Ostalo
UNIS USHA Z.D.P. Ostalo Fabrika celicnih užadi
VILINA VLAS - VIŠEGRADSKA BANJA Ostalo
VIŠEGRAD Ostalo Javno komunalno preduzece
VIŠEGRADTRANS Ostalo Osnovno državno preduzece
ŽITO Ostalo Preduzece za proizvodnju, promet roba i usluga
BOJS Ostalo Trgovina prehrambenih artikala
OMORIKA AD Ostalo Sjeca i izvoz šuma
ADMIRALKOMERC Ostalo
FERŠPED Ostalo
MILADINOVIĆ BEST Ostalo Preduzece za unutrašnju i vanjsku trgovinu
KEDARA Ostalo Preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU Ostalo
SNSD - OPŠTINSKI ODBOR VIŠEGRAD Ostalo
TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA VIŠEGRAD Ostalo
TITAN Ostalo Putnicki promet
RZAV Poljoprivreda Zemljoradnicka zadruga
ŽUPA Poljoprivreda Zemljoradnicka zadruga
AGRO - SEMA Poljoprivreda Poljoprivredna apoteka
DJEĆIJE OBDANIŠTE NEVEN Predškolske ustanove i vrtići
HIDROELEKTRANE NA DRINI A.D. Proizvodnja Proizvodnja hidroelektricne energije
NIRS TERPENTIN Proizvodnja Proizvodnja i promet hemijskih proizvoda
AG Proizvodnja Proizvodnja aluminijskih proizvoda
UTL - TVORNICA LEŽAJEVA Proizvodnja Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
RESTORAN NA DRINI ĆUPRIJA Restorani
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Škole
SREDNJA ŠKOLA IVO ANDRIĆ Škole
OSNOVNI SUD VIŠEGRAD Sudovi
PANOS Turizam i transport Hotelsko - ugostiteljsko turisticko preduzece
VISTAD Turizam i transport Medunarodna i unutrašnja špedicija
RADIO TELEVIZIJA VIŠEGRAD TV i radio
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
CRVENI KRST RS OPŠTINSKA ORGANIZACIJA VIŠEGRAD Ustanove
VETERINARSKA STANICA Veterinarstvo