Kultura i zabava

Naziv Grad Opis djelatnosti
KAFE DOM KULTURE Banja Luka
SINDIKAT OBRAZOVANJA NAUKE I KULTURE RS Banja Luka
SRNA FEST Banja Luka Republicka ustanova za kulturu
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR DAVOR DUJMOVIĆ Banja Luka
KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Banja Luka
KNJIŽARA KULTURA Banja Luka
JU "JAVNA BIBLIOTEKA" BANOVIĆI Banja Luka Bibliotekarstvo
SPORTSKO KULTURNI CENTAR BANOVIĆI Banovići
KULTURNI CENTAR BIHAĆ Bihać
SRPSKI KULTURNI CENTAR Bijeljina
CENTAR ZA KULTURU R.O. Bileća
KULTURNO-SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR BRATUNAC Bratunac
DOM KULTURE Brčko
SRPSKO PROSVETNO I KULTURNO DRUŠTVO PROSVETA Brčko
KULTURNO-SPORTSKI CENTAR J.U. Bugojno
DOM KULTURE FILIP VIŠNJIĆ Čajniče
KULTURA STR Cazin
DOM KULTURE CAZIN Cazin
CENTAR ZA KULTURU, FIZIĆKU KULTURU, OBRAZOVANJE I INFORMISANJE Čelinac
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE Doboj
CENTAR ZA KULTURU Foča
SPORTSKO - KULTURNO PRIVREDNI CENTAR Goražde
BOSANSKI KULTURNI CENTAR J.P Gračanica
JU CENTAR ZA KULTURU AHMNET MURATBEGOVIĆ Gradačac
CENTAR ZA KULTURU AHMED MURATBEGOVIĆ Gradačac
KULTURNO SPORTSKI REKREACIONI CENTAR Hadžići
BOSANSKO KULTURNI CENTAR Kalesija
INFORMATIVNO KULTURNI CENTAR J.U. Kladanj
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE Ključ
CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE Kotor Varoš
CENTAR ZA INFORMISANJE I KULTURU Kozarska Dubica
DOM KULTURE Laktaši
SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA Laktaši Kultura (izdavalacka djelatnost, kulturne aktivnosti, istraživanje obicaja i tradicije srpskog naroda)
CENTAR ZA KULTURU J.U. Lukavac
KULTURNO SPORTSKI CENTAR J.U. Modriča
SRPSKI KULTURNI CENTAR Modriča
CENTAR ZA KULTURU MOSTAR Mostar
PLESNI STUDIO FLASH MOSTAR Mostar Plesni studio „Flash“ postoji već dvanaest godina, tačnije od samog otvaranja Muzičkog Centra „Pavarotti“ Mostar. Broji 75 članova, uzrasta od 5 do 25 godina koji su svrstani u 5 grupa po starosnoj dobi. Plesni studio se bavi modernim plesom, jazz plesom i hip hop-om a sve koreografije su popraćene odgovarajućom kostimografijom. Svoj posao odrađujemo vrlo kvalitetno i profesionalno a to dokazujemo učešćem na brojnim manifestacijama širom zemlje i u inostranstvu.
DOM KULTURE Novi Grad
BNT - ORŠK Novi Travnik Kulturno-obrazovna djelatnost
CENTAR ZA KULTURU ODŽAK J.U. Odžak
CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE J.U. Olovo
GALERIJA OGNJIŠTE Pale Umjetnicko-zanatska radionica i pravoslavna etno-galerija „Ognjište“ vec deceniju uspješno radi na ocuvanju i predstavljanju kulture i tradicije srpskog naroda. Dosadašnjim radom razvijene su cetiri oblasti u kojima je Galerija postigla znacajne i zapažene uspjehe u zemlji i inostranstvu. Pocetak svoga rada i postojanja galerija „Ognjište“ zasnovala je na pravoslavnoj duhovnosti i umjetnosti. Uporedo je razvijan i rad u oblasti savremene srpske kulture i umjetnosti, te radionica za izradu suvenira. U oblasti muzejskog rada „Ognjište“ sakuplja i cuva predmete koji su u prošlosti korišceni u svakodnevnom životu. Pravoslavna duhovnost i umjetnost podrazumijeva ikone – radove savremenih pravoslavnih ikonopisaca, religiozne predmete, te literaturu i muziku iz ove oblasti. Galerija danas raspolaže vrlo vrijednom zbirkom ikona koja je bila izlagana širom Republike Srpske i Federacije BiH. Dijelovi zbirke su, skupa sa drugim eksponatima Galerije, izlagani i u ambasadama BiH u Londonu i Kopenhagenu, gdje su nailazile na izvrstan prijem. Posjeti galeriju Ognjište na stranici: www.orthodox-ethnogalery.com
KULTURNI CENTAR JU Pale
KULTURNO INFORMACIONI CENTAR Prača
CENTAR ZA KULTURNE I UMJETNIĆKE DJELATNOSTI Prijedor
CENTAR ZA KULTURU SA P.O. Prnjavor
J.U. CENTAR ZA KULTURU Prnjavor
CENTAR ZA KULTURNO - PROSVJETNO DJELATNOST PROSVJETA Rudo
OMLADINSKI KULTURNI CENTAR Sanski Most
BOSANSKI KULTURNI CENTAR J.U. Sarajevo
CENTAR ZA KULTURU SARAJEVO J.U. Sarajevo
KULTURNI CENTAR ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN Sarajevo
KULTURNO - PROSVJETNA ZAJEDNICA BIH Sarajevo
KULTURNO - SPORTSKI CENTAR VOGOŠĆA J.U. Sarajevo
KULTURNO - SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR ILIDŽA Sarajevo
KULTURNO - UMJETNIĆKO DRUŠTVO BAŠĆARŠIJA Sarajevo
KULTURNO - UMJETNIĆKO DRUŠTVO LOLA Sarajevo
DOM KULTURE Šipovo
DOM KULTURE Srebrenica
CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE J.U. Srebrenik
CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE Tešanj
BOSANSKI KULTURNI CENTAR I NARODNO POZORIŠTE J.U. Travnik
NEZAVISNI CENTAR ZA KULTURU I SUSRETE ĆIN Travnik
CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE Trebinje
OPŠTINSKA ZAJEDNICA KULTURE Trebinje
BOSANSKI KULTURNI CENTAR J.U. Tuzla
CENTAR ZA KULTURU Ugljevik
CENTAR ZA BOŠNJAĆKU KULTURU I OBRAZOVANJE Velika Kladuša
DOM KULTURE Višegrad
JAVNA USTANOVA ZA KULTURU Višegrad
CENTAR ZA KULTURU I EDUKACIJU Visoko
DOM KULTURE - UGOSTITELJSKA RADNJA KRĆMA Zavidovići
HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK Zenica Podružnica Zenica
DOM KULTURE ŽEPĆE D.P. Žepče
BOSANSKI KULTURNI CENTAR ŽIVINICE Živinice
CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE Živinice