Prača

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ENERGOPETROL - BENZINSKA STANICA Benzinske pumpe
MJESNA ZAJEDNICA Državne institucije
OPĆINA PALE SA SJEDIŠTEM U PRAĆI Državne institucije
ELEKTROPRIVREDA J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva
JP KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE PRAĆA Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA PRAĆA J.U. Klinike i bolnice
KULTURNO INFORMACIONI CENTAR Kultura i zabava
PTT Ostalo
BOSANSKOPODRINJSKI KANTON MUP GORAŽDE-PU PALE Ostalo
BIJELE VODE Ostalo
PRAĆANKA Proizvodnja Proizvodnja stocne hrane
OSNOVNA ŠKOLA FADIL FAKO ĐOZO Škole
KIC RADIO PRAĆA TV i radio
VETERINARSKA STANICA PRAĆA J.P. Veterinarstvo