Ugljevik

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT RADOVANOVIĆ Advokati
APIF Agencije
PETROVIĆ PVC STOLARIJA Aluminijumska stolarija Proizvodnja PVC stolarija
FLORIDA Auto-moto Prodaja novih i polovnih automobila, tehnicki pregled
NOVA BANKA AD BIJELJINA Banke Izdvojeni šalter Ugljevik
NOVA BANJALUĆKA BANKA A.D. Banke
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Ekspozitura Ugljevik
SEMBERSKA BANKA D.D. Banke
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
POLICIJSKA STANICA UGLJEVIK Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE UGLJEVIK Državne institucije
OPŠTINA UGLJEVIK Državne institucije
GRAĐENJE AD Građevinarstvo Gradevinsko preduzece
NISKOGRADNJA AD Građevinarstvo Društveno preduzece
HOTEL ENERGETIK Hoteli i moteli
HOTEL UGLJEVIK Hoteli i moteli
NOVI GRAD A.D. - HOTEL ENERGETIK Hoteli i moteli
BIH MEDIA Internet usluge Web dizajn, Hosting, multimedia, izrada softvera, internet marketing.
RUDAR ODJP Javna preduzecća i strana predstavništva Bazeni Ugljevik
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
CENTAR ZA KULTURU Kultura i zabava
PODMLADAK Odjeća i obuća Preduzece za proizvodnju konfekcije
JAHORINA OSIGURANJE Osiguranje
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Ugljevik
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Osiguranje
AFRODITA Ostalo
AG Ostalo Privatno preduzece
BRAMEX Ostalo Privatno preduzece
CONTINENTAL Ostalo
DOMANA Ostalo
DVADESETPRVI DECEMBAR Ostalo Javno komunalno preduzece
ĐEDIN Ostalo Privatno preduzece
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo
PETROL Z.D.P. Ostalo
FONTANA Ostalo
HIDROGRADNJA Ostalo
INIPROM Ostalo Privatno preduzece
IVOTERM Ostalo Privatno trgovacko preduzece
KOBI Ostalo
KOMUNALNO PREDUZEĆE Ostalo
LALE S.T.R. Ostalo
LAV PROM Ostalo
MAJA KOMERC Ostalo
MAJEVICA PROMET Ostalo Privatno preduzece
MILINVEST Ostalo
MINI Ostalo
OPŠTINSKO SINDIKALNO VIJEĆE Ostalo
PAJIĆ PETRA S.T.R. Ostalo
RTV SERVIS Ostalo
RUDING Ostalo Društveno preduzece
SAMITEX Ostalo Privatno preduzece
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD Ostalo
S.D.S. Ostalo
SIZ ZA STAMBENO KOMUNALNU OBLAST Ostalo
TAXO KOMPANI Ostalo
TEREX Ostalo Privatno preduzece
TERMOELEKTRO Ostalo
TEŠIĆ S.T.R Ostalo
TIMEKS Ostalo Preduzece za promet naftnih derivata
TORAS TOMIĆ Ostalo
TRGOTAND Ostalo Privatno preduzece
SNSD - OPŠTINSKI ODBOR UGLJEVIK Ostalo
AGRO - ĐURIĆ Poljoprivreda
AGROKOOP Poljoprivreda Privatno preduzece
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA Poljoprivreda
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA TRNOVA DONJA Poljoprivreda
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA VUJIĆ BUDIMIR Poljoprivreda
DJEĆIJI VRTIĆ DUŠKO RADOVIĆ Predškolske ustanove i vrtići
BOVIMIL Proizvodnja Proizvodnja plasticne ambalaže
OSNOVNA ŠKOLA PELJAVE Škole
OSNOVNA ŠKOLA VELJKO LUKIĆ Škole
SREDNJA ŠKOLA MIHAILO PETROVIĆ ALAS Škole
OSNOVNA ŠKOLA MILAN JOVIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Škole
SEMBERIJA TRANSPORT Turizam i transport Autobuska stanica
TRANSPORT Turizam i transport Društveno preduzece
RADIO SKALA TV i radio
SRPSKI RADIO UGLJEVIK TV i radio
UDRUŽENJE ZA RASELJENA LICA Udruženja i nevladine organizacije
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
CRVENI KRST Ustanove
VETERINARSKA STANICA Veterinarstvo Javno preduzece