Udruženja i nevladine organizacije

Naziv Grad Opis djelatnosti
ADRA Banja Luka Humanitarna organizacija
BORAĆKA ORGANIZACIJA GRADA BANJA LUKE Banja Luka
BORAĆKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka
GETO Banja Luka Udruženje nazavisnih stvaralaca
SINDIKAT UDRUŽENIH RADNIKA ENERGETIKE RS Banja Luka
UDRUŽENJE ŽENA DUGA Banja Luka
UDRUŽENJE NOVINARA R.S. Banja Luka
UDRUŽENJE SAMOSTALNIH TAKSISTA EURO Banja Luka
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA Banja Luka
UDRUŽENJE SUDIJA Banja Luka
UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAĆA I PREVODIOCA RS Banja Luka
UDRUŽENJE UDRUŽENE ŽENE Banja Luka Besplatna pomoc
UDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA Banja Luka
UDRUŽENJE ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA Banja Luka
UDRUŽENJE DEFENDOLOGA Banja Luka
UDRUŽENJE PRIVATNIH POSLODAVACA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka
LOKALNA INICIJATIVA RAZVOJA LIR Banja Luka Nevladina organizacija
UDRUŽENJE GRAĐANA FUTURE Banovići
SEMBERIJA Bijeljina Udruženje pcelara
ŠARAN Bijeljina Udruženje sportskih ribolovaca
UDRUŽENJE PENZIONERA R.S. Bijeljina
UDRUŽENJE PĆELARA Bijeljina
UDRUŽENJE ZANATLIJA Bijeljina
BORAĆKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BIJELJINA Bijeljina
LOVAČKO UDRUŽENJE FAZAN Brčko
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA Brčko
UDRUŽENJE PARAPLEGIĆARA I DJEĆIJE PARALIZE Brčko
UDRUŽENJE PENZIONERA Brčko
UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA Brčko
UDRUŽENJE TAXI Brčko
UDRUŽENJE ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Brčko
UDRUŽENJE BORACA Brod
UDRUŽENJE IZBJEGLICA Brod
UDRUŽENJE BORACA Čajniče
UDRUGA VINOGRADARA I VINARA HERCEGOVINE Čitluk
UDRUŽENJE PRIVREDNIKA OPĆINE DOBOJ JUG Doboj Jug
UDRUŽENJE DISTROFIĆARA Foča
UDRUŽENJE BORACA Gacko
UDRUŽENJE GUSLARA I EPC. PJ. T. PODRUGOVI Gacko
UDRUŽENJE LOVACA Gacko
UDRUŽENJE GRAĐANA DEMOBILISANIH VOJNIKA - GORAŽDE Goražde
UDRUŽENJE ŽENA ANIMA Goražde
CRVENI KRIŽ OPĆINSKA ORGANIZACIJA Gradačac Opcinska organizacija Gradacac humanitarna organizacija
MERHAMET OSNOVNI ODBOR MODRIĆA Gradačac Humanitarna organizacija
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA Gradiška
UDRUŽENJE GRAĐANA FORUM GRADIŠĆANACA Gradiška
BORAĆKA ORGANIZACIJA ILIDŽANSKI BORAC Istočno Sarajevo
BORAĆKA ORGANIZACIJA ISTOĆNO SARAJEVO Istočno Sarajevo
IDIS-IDEJA, DEMOKRATIJA, INVESTICIJA, SUBVENCIJA Istočno Sarajevo Udruženje gradana-nevladina organizacija
UDRUŽENJE IZBJEGLIH I RASELJENIH LICA Istočno Sarajevo
UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA SRPSKE PODRUŽNICA SARAJEVSKO ROMANIJSKO-ZVORNIĆKE REGIJE Istočno Sarajevo
UDRUŽENJE PENZIONERA ISTOĆNO NOVO SARAJEVO Istočno Sarajevo
UDRUŽENJE POVRATAK U SARAJEVO Istočno Sarajevo
UDRUGA GOSPODARSTVENIKA Jajce
UDRUŽENJE GRAĐANA POVRATAK Jajce
UDRUŽENJE PENZIONERA I INVALIDA RATA Kladanj
OPŠTINSKA BORAĆKA ORGANIZACIJA Kostajnica
UDRUŽENJE PENZIONERA Kostajnica
UDRUŽENJE BORACA Kozarska Dubica
UDRUŽENJE GRAĐANA SINERGIJA Kozarska Dubica
UDRUŽENJE RASELJENIH LICA Kozarska Dubica
UDRUŽENJE FARMERA RS Milici
LOVAČKO UDRUŽENJE MAJNA Modriča
BORAĆKA ORGANIZACIJA Modriča
PROHUM Mostar Udruga hrvatskih privatnih proizvodaca
PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA DIJECU I RODITELJE Mostar Humanitarna organizacija
UDRUŽENJE SAMOSTALNIH OBRTNIKA MOSTAR Mostar
UDRUŽENJE ŽENA BIH Mostar
BORAĆKA ORGANIZACIJA Mrkonjic Grad
JUPROM AD Nevesinje Društvo za osposobljavanje i zapošljavanje invalida putem proizvodnje carapa, frizerskih usluga, ugostiteljskih usluga, tehnicki prijem vozila
UDRUŽENJE DOM ŽENA Nevesinje
UDRUŽENJE PORODICA ZAROBLJENIH BORACA Nevesinje
UDRUŽENJE GRAĐANA DIA Novi Grad
UDRUŽENJE PENZIONERA Novi Grad
LORI Orašje Udruga gradana za lokalne razvojne inicijative agencija za mikrokredite
BORAĆKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PALE Pale
UDRUŽENJE UĆESNIKA RATA Pale
UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV MINA Pale
LOVAČKO UDRUŽENJE JAHORINA PALE Pale
UDRUŽENJE BORACA Prijedor
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA Prijedor Podrucje Prijedor
UDRUŽENJE R.V.S. OPŠTINE PRIJEDOR Prijedor
UDRUŽENJE FARMERA RS- PRIJEDOR Prijedor
UDRUŽENJE BORACA Prnjavor
UDRUŽENJE PORODICA POGINULIH BORACA RVI CŽR Prnjavor
UDRUŽENJE RIBOLOVACA Prnjavor
UDRUŽENJE BORACA Rogatica
BORAĆKO UDRUŽENJE Rudo
OPŠTINSKO UDRUŽENJE UĆESNIKA RATA Rudo
UDRUŽENJE GRAĐANA LUNA Rudo
UDRUŽENJE SRPSKIH BORACA Šamac
DOM MLADIH Sanski Most Lokalna humanitarna organizacija
UDRUŽENJE GRAĐANA PENZIONERA Sanski Most
UDRUŽENJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OPĆINE PRIJEDOR Sanski Most
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE PRIJEDOR Sanski Most
ABU DHABI WELFARE ORGANIZATION Sarajevo Ured u Sarajevu
ADRA Sarajevo Humanitarna organizacija
BETA - BOSNIAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES ASSOCIATION Sarajevo Beta - bosanskohercegovacko udruženje za tehnologije okolice
BIPU Sarajevo Bosansko - italijansko poslovno udruženje industrije i trgovine sarajevo
BOSANSKO - FRANCUSKO POSLOVNO UDRUŽENJE INDUSTRIJE I TRGOVINE Sarajevo
BUDI MOJ PRIJATELJ Sarajevo Humanitarna organizacija
CHILDRENS AID DIRECT Sarajevo Humanitarna organizacija ured Ilidža
DOMINO Sarajevo Humanitarna organizacija
EQUILIBRE Sarajevo Francuska humanitarna organizacija
HUMANITARNA ORGANIZACIJA FIJET Sarajevo Projekat solidarnosti BiH
HUMANITARNA ORGANIZACIJA GRAĐANA PENZIONERA BIH Sarajevo
LOVAČKO DRUŠTVO Sarajevo Udruženje gradana
N.H.O. SUNRISE Sarajevo Humanitarna organizacija
OPŠTE UDRUŽENJE SAMOSTALNIH UGOSTITELJA SARAJEVO Sarajevo
OPŠTE UDRUŽENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA SARAJEVA Sarajevo
OPŠTE UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA BIH Sarajevo
REFUGEE TRUST IRELAND Sarajevo Humanitarna organizacija ured Ilidža
SVJETSKI ISLAMSKI KOMESARIJAT KUVAJT Sarajevo Humanitarna organizacija ured Sarajevo
THIRD WORLD RELIEF AGENCY Sarajevo Humanitarna organizacija ured u Sarajevo
UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD CEREBRALNE DJEĆIJE PARALIZE KANTONA SARAJEVA Sarajevo
UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD MULTIPLEKS SKLEROZE SARAJEVA Sarajevo
UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA KANTONA SARAJEVO Sarajevo
UDRUŽENJE GRAĐANA PENZIONERA CENTAR Sarajevo
UDRUŽENJE GRAĐANA SAVEZ DISTROFIĆARA Sarajevo
UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAĆKOG PORIJEKLA Sarajevo Slovenska skupnost
UDRUŽENJE PARAPLEGIĆARA I OBOLJELIH OD DJEĆIJE PARALIZE GRADA SARAJEVA Sarajevo
UDRUŽENJE PENZIONERA MZ MARIJIN DVOR Sarajevo
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA PARAPLEGIĆARA KANTONA SARAJEVO Sarajevo
UDRUŽENJE TAKSI VOZAĆA Sarajevo
UDRUŽENJE VOZAĆA I AUTOMEHANIĆARA GRADA SARAJEVA Sarajevo
UNESCO Sarajevo Humanitarna organizacija u BiH
UNHCR Sarajevo Humanitarna organizacija ured Sarajevo
UNIJA UDRUŽENJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA FBIH Sarajevo
ŽITOZAJEDNICA Sarajevo Poslovno udruženje
ABA-CEELI Sarajevo Medunarodne organizacije
UDRUZENJE OBOLJELIH OD EPILEPSIJE Sarajevo Udruzenje koje okuplja veci broj oboljelih,roditelja kao i osoba koji se susrecu sa ovom bolescu
CENTAR ZA KRŠ I SPELEOLOGIJU SARAJEVO Sarajevo speleologija, istraživanje krša (karsta),
BORAĆKA ORGANIZACIJA Šipovo
BORAČKA ORGANIZACIJA Sokolac
UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA Sokolac
LOVAČKO UDRUŽENJE GLASINAC Sokolac
BORAĆKA ORGANIZACIJA RS Srbac Opštinski odbor Srbac
UDRUŽENJE GEAĐANA SINERGIJA Srbac
UDRUŽENJE BORACA Teslić
UDRUŽENJE ZANATLIJA Teslić
UDRUŽENJE UĆESNIKA RATA 90-TE Trebinje
UDRUŽENJE PENZIONERA Trebinje
UDRUŽENJE BORACA Trnovo
AMICA EDUCA Tuzla Humanitarna organizacija
BOSFAM Tuzla Humanitarna organizacija
CRVENI KRIŽ TUZLANSKO - PODRINJSKOG KANTONA Tuzla Humanitarna organizacija
H-D. PRIJATELJICE URED TUZLA Tuzla Humanitarna organizacija
MEĐUNARODNI KOMITET CRVENOG KRIŽA Tuzla Humanitarna organizacija
MERHAMET - ODBOR TUZLA Tuzla Humanitarna organizacija
UDRUŽENJE GRAĐANA SLOVENAĆKOG PORIJEKLA SLOVENSKA SKUPNOST TUZLA Tuzla
UDRUGA STRADALNIKA 115. HVO BRIGADE ZRINJSKI Tuzla
UDRUŽENJE GRAĐANA INFORMATIVNI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM LOTOS TUZLA Tuzla
TUZLA AMICA Tuzla Humanitarna organizacija
UDRUŽENJE ZA RASELJENA LICA Ugljevik
UDRUGA HVI DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA USORA Usora
TEATAR TOTAL Visoko Udruženje gradana
UDRUŽENJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA VISOKO 92 Visoko
UDRUŽENJE SLIJEPIH OPĆINE VISOKO Visoko
UDRUŽENJE PĆELARA VITEZ Vitez
UDRUŽENJE DISTROFIĆARA ZENICA Zenica
UDRUGA PODUZETNIKA I POSLODAVACA Žepče
BORAĆKA ORGANIZACIJA Živinice