Jajce

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT MADŽO Advokati
EUROPA 2000 AGENCIJA Agencije
AUTOŠKOLA TOPIĆ JAJCE Auto škole Osposobljavanje kandidata za vozače svih kategorija i potkategorija.
AUTOBUSNI KOLODVOR Auto-moto
HRVATSKI AUTO - MOTO KLUB Auto-moto
HERCEGOVAĆKA BANKA D.D. MOSTAR Banke Poslovnica Jajce
LIVANJSKO - TOMISLAVGRADSKA KOMERCIJALNA BANKA DD LIVNO Banke Poslovnica Jajce
PRIVREDNA BANKA D.D SARAJEVO EXPOZITURA JAJCE Banke
HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Banke Poslovnica Jajce
UNICREDIT ZAGREBAĆKA BANKA D.D. POSLOVNICA JAJCE Banke
BENZINSKA CRPKA PETROL D.D. Benzinske pumpe P.J. Jajce 1
BENZINSKA CRPKA PETROL D.D. Benzinske pumpe P.J. Jajce 2
BUDEŠ Benzinske pumpe Benzinska pumpa
GRADSKA KNJIŽNICA Biblioteke - knjižnice
ŠEDINAC LAB Drvoprerada Preduzece za primarnu i finalnu preradu drva
ELING-ZL DD Drvoprerada Benzinska crpka, tehnicki pregled vozila,proizvodnja rezane grade, finalna obrada drveta i kafe bar
ŠUME HERCEG BOSNE ŠUMARIJA JAJCE Drvoprerada Uzgoj zaštita i iskorištavanje šuma
EUROELAN Drvoprerada Prerada drveta
ŠUMAKOMERC Drvoprerada - Primarna prerada Primarna i finalna prerada drveta, gradevinarstvo, promet i usluge
OPĆINA JACE Državne institucije
POLICIJSKA UPRAVA Državne institucije
JAJCE ALLOY WHEELS Enterijer Proizvodnja PVC proizvoda
GRADSKA LJEKARNA JAJCE Farmacija Nabavka i promet lijekovima
APOTEKA DB Farmacija
POLJOAPOTEKA JAJĆANKA Farmacija
PLIVA Građevinarstvo Poduzece za gradevinarstvo i usluge
TRIŠNIK Građevinarstvo Gradevinarstvo, visokogradnja, antikorozivna zaštita
BRAZOR Građevinarstvo Proizvodnja gradevinske stolarije
HARMOLES Građevinarstvo Proizvodnja gradevinske stolarije i elemenata
MARUŠIĆ Građevinarstvo Visokogradnja, niskogradnja i prodaja gradevinskog materijala
PLIVA GP Građevinarstvo Gradevinarstvo i industrija
PLIVA GRADNJA Građevinarstvo Proizvodnja betona i betonskih proizvoda, trgovina gradevinskog materijala, visokogradnja i niskogradnja
BH 4 BUGOJNO - P.J. JAJCE Građevinarstvo Izvodenje svih radova u gradevinarstvu, prodaja gradevinskog materijala
HUM Građevinarstvo Gradevinari
KASTEL Građevinarstvo Izvodenje zemaljskih radova, niskogradnja
MUKIĆ - KOMERC Građevinarstvo Izvodenje zemaljskih radova, niskogradnja, izgradnja i održavanje saobracajnica
MER KUNIĆ Građevinarstvo Obrada kamena, završni radovi u gradevinarstvu
HEMKO S.O.D. Grijanje i klimatizacija Centralno grijanje, servis i montaža
HOTEL TURIST 98 Hoteli i moteli
MOTEL JEZERO Hoteli i moteli
HOTEL STARI GRAD Hoteli i moteli
MOTEL PLAZA Hoteli i moteli Kvalitetna usluga restorana i motela.,
ELEKTROPRIVREDAHRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva R.J. HE Jajce
JP RTV JAJCE Javna preduzecća i strana predstavništva
KOMUNALAC JKP Javna preduzecća i strana predstavništva
OPĆA BOLNICA JAJCE Klinike i bolnice
DOM ZDRAVLJA JAJCE Klinike i bolnice
EUROHERC OSIGURANJE D.D. MOSTAR PODRUŽNICA LIVNO, ZASTUPNIŠTVO JAJCE Osiguranje
HERCEGOVINA OSIGURANJE D.D. MOSTAR Osiguranje Poslovnica Jajce
SUNCE OSIGURANJE Osiguranje Poslovnica Jajce
ELEKTROBOSNA DD Ostalo Elektrokemijska i elektrotermijska industrija
ELEKTRO JAJCE R.J. Ostalo
PRIVREDNA GOSPODARSKA KOMORA KANTONA/ŽUPANIJE SREDNJA BOSNA Ostalo
PROJEKTNI BIRO A2 Ostalo
RUDNICI BOKSITA JACE Ostalo
SREĆKO Ostalo
B + S + S Ostalo Opravka i servisiranje vozila marke AUDI i VOLKSWAGEN
TURISTIĆKA ZAJEDNICA JAJCE Ostalo
VRBAS-BUS Ostalo Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni linijski
VRBAS DATP Ostalo Prijevoz robe u domacom i medunarodnom prometu
AGRAM Ostalo Podružnica Jajce
VATROGASNO DRUŠTVO JAJCE Ostalo
BRZIĆ Ostalo Elektromaterijal, trgovina na veliko i malo
GRIOSS P.J. JAJCE Ostalo Sekundarne sirovine
JAJCE - TOURS Ostalo
SARAF - TRANS Ostalo
SLAPOVI PLIVE Ostalo
TERMAL Ostalo Servis i montaža centralnog grijanja, oprema i trgovina
VIKO - VINAC Ostalo Trgovina stocne hrane
UNITRADE LJUBUŠKI POSLOVNICA JAJCE Ostalo
METALINVEST Proizvodnja Proizvodnja rezervoara za gorivo, celicne konstrukcije i oprema za prehrambenu industriju (mlijeko, pivo, sokove, med)
AUTOSTART Proizvodnja Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija, trgovina na veliko i malo, vanjska trgovina
BENDŽTRADE Proizvodnja Proizvodnja, prijevoz, trgovina i ostale usluge
BOGIĆ-COM Proizvodnja Proizvodnja, trgovina, usluge
ELBO KOMERC Proizvodnja Proizvodnja plasticnih masa
ENERGOINVEST Proizvodnja Proizvodnja procesne opreme
KADENA - V Proizvodnja Proizvodnja, prijevoz, trgovina i ostale usluge
MLINPEK ŽITAR Proizvodnja Proizvodnja pekarskih proizvoda
CNT Proizvodnja Proizvodnja mašina za industrijsku upotrebu, proizvodnja elektrouredaja
VUNIĆ PROMET Proizvodnja Proizvodnja rezane grade i stolarije
B.S.I. Proizvodnja Proizvodnja metalnih proizvoda
DASS Proizvodnja Proizvodnja plasticne i aluminijske stolarije
R.D.A. JAKEŠEVIĆ Proizvodnja Proizvodnja metala i metalnih proizvoda, proizvodnja livnih sita
STAKLO BILIĆ Proizvodnja Proizvodnja izo stakla
STOLARIJA BRAZOR Proizvodnja Proizvodnja prozora i vrata
KAMEN-JAJCE D.O.O Proizvodnja proizvodnja i prerada arhitektonsko-gradjevnog kamena plivita
GIMNAZIJA NIKOLA ŠOP Škole
OSNOVNA ŠKOLA 13. RUJAN Škole
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA JAJCE Škole
OSNOVNA ŠKOLA BERTA KUĆERA Škole Podrucna škola
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA ŠOP Škole
GRAFOPRINT Štamparije Graficke usluge
SPECIJALISTIĆKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SANA Stomatologija
OPĆINSKI SUD JAJCE Sudovi
MHM - KOMERC Transport ljudi i robe Autoprevoznici teretni promet
TIGAR - TRANS Transport ljudi i robe Autoprevoz - teretni prevoz
PELVA Turizam i transport Ugostiteljsko turisticko poduzece
LADAN Turizam i transport Trgovina i ugostiteljstvo
UTP TURIST 98 Turizam i transport Ugostiteljstvo i turizam
UDRUGA GOSPODARSTVENIKA Udruženja i nevladine organizacije
UDRUŽENJE GRAĐANA POVRATAK Udruženja i nevladine organizacije
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
CRVENI KRIŽ JAJCE Ustanove
FERBOS Uvoz - izvoz Export - import