Drvoprerada - Primarna prerada

Naziv Grad Opis djelatnosti
PILANA A.S.B. ESPAN Bihać
PILANA BRZI Bihać
PILANA POGY Bihać
BRAĆA HADŽIPAŠIĆ Bosanska Krupa Pilana
ELAN-COMMERCE Brčko Pilana
KRISTAL Bugojno Pilana
ŠIMUNOVIĆ Čapljina Proizvodnja kuhinjskog, sobnog, uredskog kaoi svih vrsta drugog namještaja od masivnog drveta kao i oplemenjenih materijala. Proizvodnja stepeništa, vrata i dovratnika.
MEHANIĆKA PRERADA DRVETA A.D. Čelinac
ZEDINA Doboj Istok Pilana
HOLZ Glamoč Pilana
MLINOLES Gračanica Primarna prerada drveta
ŽERAVICE Han Pijesak Preduzeće „Žeravice“ D.O.O. Han Pijesak za preradu drveta, trgovinu i usluge, više godina je prisutno na tržištu drvnih proizvoda primarne i finalne prerade drveta. Sjedište i proizvodni pogon preduzeća „Žeravice“ D.O.O. je smješten u naselju Japaga. Vlasnik D.O.O. „Žeravice“ je Todorović Mirko iz Han Pijeska. Preduzeće D.O.O. „Žeravice“ je član Udruženja drvoprerađivača „Pilane“ Han Pijesak.
HIGHLAND Han Pijesak „Highland“ D.O.O. Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge sa sjedištem u Han Pijesku, više godina je prisutno na tršištu drvnih sortimenata. Preduzeće „Highland“ za proizvodnju rezane oble građe, locirano je sa proizvodnim pogonom u naselju Mrkalji, dva kilometra od magistralnog puta Sarajevo – Zvornik, u prelijepom planinskom ambijentu. Preduzeće „Highland“ D.O.O. proizvodi sve vrste drvnih sortimenata. Osnivač preduzeća „Highland“ je Stojanović Goran iz Han Pijeska, a direktor Planinčić Mile. Pored unutrašnjeg „Highland“ je prisutan i u spoljnotrgovinskom poslovanju. Poslovna filozofija ovog privrednog subjekta je između ostalog i zaštita životne sredine i radne okoline, kroz angažovanje u njenom očuvanju, zaštiti i unaprijeđenju, na način da svojim poslovanjem spriječava štetne uzroke i otklanja štetne poslijedice. Zajedno sa ostalim drvoprerađivačima, firma „Highland“ kao jedan od nosilaca privrede ovog regiona je i članica Udruženja drvoprerađivača „Pilane“ Han Pijesak.
ZAVIČAJ MT Han Pijesak Prerada drveta, rezana građa, brodski pod, lamperija i drugo. <p>Zavičaj MT D.O.O. Han Pijesak je preduzeće za proizvodnju rezane građe, lamperije, brodskih podova i građevinske stolarije. </p><p>Zavičaj MT sa proizvodnim pogonom je smješteno u naselju Trešnjevac, 7 kilometara od Han Pijeska, na putu koji spaja Han Pijesak i Olovo. </p><p>Već duži niz godina uspješno posluje u oblasti drvoprerade i jedan je od najvećih drvoprerađivača u ovom kraju.</p> "Zavičaj MT" D.O.O. Han Pijesak je preduzeće za proizvodnju rezane građe, lamperije, brodskih podova i građevinske stolarije. "Zavičaj MT" sa proizvodnim pogonom je smješteno u naselju Trešnjevac, 7 kilometara od Han Pijeska, na putu koji spaja Han Pijesak i Olovo. "Zavičaj MT" već duži niz godina uspješno posluje u oblasti drvoprerade i jedan je od najvećih drvoprerađivača u ovom kraju.
MTK OMORIKA Han Pijesak Proizvodnja rezane građe, lamperije i brodskog poda
ŠUMAKOMERC Jajce Primarna i finalna prerada drveta, gradevinarstvo, promet i usluge
BOR Kalesija Pilana
PILANA NOVA Kotor Varoš
TEHNA TURS Kozarska Dubica Primarna i sekundarna prerada drveta, eksplatacija šume, trgovina, drumski i šumski transport
DI MM- ŠUJICA Livno Pilana
NEVEN Modriča Pilana
KOĆARIN Olovo Pilana
OLING - OLOVO Olovo Pilana
MIG TRANS Pale Primarna prerada drveta
PILANA ZORIĆ Prijedor
TRGOKOMERC Ribnik Primarna prerada drveta
GRAĐAPROMET - DELIĆ Sapna Pilana
DIP SRBAC PRERADA DRVETA A.D. Srbac
DRVO - COMMERCE Teslić Primarna i sekundarna prerada drveta, eksploatacija šume, trgovina, drumski transport, šumski transport
TOP WOOD Vitez Primarna i finalna prerada drveta
OBNOVA DD Zenica Sakupljanje i primarna prerada industrijskih otpadaka
VES Žepče Pilana
KODEKS Živinice Pilana