Sapna

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
AFIP Agencije Ispostava Sapna
GRAĐAPROMET - DELIĆ Drvoprerada - Primarna prerada Pilana
OPĆINA SAPNA Državne institucije
APOTEKA DUR - FARM Farmacija
MOL-PROMET Građevinarstvo skladiste gradjevinskog materijala i market mjesovite robe
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice Ambulanta
KANTONALNI POREZNI URED TUZLA ISPOSTAVA SAPNA Opšte informacije
SARAJEVO - OSIGURANJE Osiguranje
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo Poslovnica Sapna
IPTF SAPNA Ostalo
MUP PU SAPNA Ostalo
MZ SAPNA Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo
ADSA Poljoprivreda Poljoprivredna apoteka
AGROFARM Poljoprivreda Poljoprivredna apoteka
OSNOVNA ŠKOLA SAPNA Škole
OSNOVNA ŠKOLA GODUŠ Škole
OSNOVNA ŠKOLA MEĐUŠA J.U Škole
OSNOVNA ŠKOLA VITINICA Škole
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA J.U. Škole
SUD ZA PREKRŠAJE Sudovi
RADIO GLAS DRINE SAPNA TV i radio Radio Glas Drine je moderno opremljena radio stanica, koja emitira program svih 24 sata dnevno. Program se emituje na pet frekvencija FM-a, cime je pokriveno kompletno podrucje sjeveroistocne BiH, a sluša se i u dijelovima Hrvatske i Srbije, uz rijeke Savu i Drinu. Osnovna frekvencija je 88,80 MHz, Zvornik 104,20 MHz, Kalesija 99,60 MHz, Teocak 106,40 MHz i Celic 103,80 MHz. Slušaoci izvan granica Bosne i Hercegovine program mogu pratiti preko interneta.
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
CRVENI KRIŽ TUZLANSKOG KANTONA OPĆINSKA ORGANIZACIJA SAPNA Ustanove