Opšte informacije

Naziv Grad Opis djelatnosti
POŠTANSKA ŠTEDIONICA REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka
CARINSKA UPRAVA FBIH CARINARNICA BIHAĆ Bihać
RAD Bratunac Komunalno preduzece
CARINARNICA Brod
TURISTIĆKA ZAJEDNICA SBK ISPOSTAVA BUSOVAĆA Busovača
POŠTA MATUZIĆI Doboj Jug
PTT CENTAR POŠTA Goražde
DTS-ŠPED SARAJEVO ISPOSTAVA GORAŽDE Goražde
KANTONALNI POREZNI URED - ISPOSTAVA GORNJI VAKUF - USKOPLJE Gornji Vakuf - Uskoplje
CARINSKA UPRAVA FBIH - CARINARNICA GRUDE Grude
CENTAR POŠTA Hadžići Pošta Hadžici 71240
POŠTA SREDNJE Ilijaš 71385 Srednje
CARINSKA ISPOSTAVA JABLANICA Jablanica
POŠTA KISELJAK Kiseljak
POŠTA KNEŽEVO Kneževo
CARINARNICA Kozarska Dubica
POŠTA LAKTAŠI Laktaši
CENTAR POŠTA LIVNO Livno
CARINARNICA TOMISLAVGRAD Livno Ispostava Livno
POREZNA ISPOSTAVA LIVNO Livno
SLOBODNA ZONA LUKAVAC Lukavac Carinarnica
ALEX31 Lukavac proizvodnja rk vijenac
HRVATSKA POŠTA Mostar
POLICISKA POSTAJA NEUM Neum
CARINSKA ISPOSTAVA Nevesinje
POŠTA Nevesinje
CARINSKA ISPOSTAVA NOVI GRAD Novi Grad
CARINSKA UPRAVA FBIH CARINARNICA NOVI TRAVNIK Novi Travnik
CARINSKA UPRAVA FBIH CARINARNICA ORAŠJE Orašje
CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI Pale
CARINSKA ISPOSTAVA PRIJEDOR Prijedor
TRAZIM POSAO Prijedor privatno radim auto mehanicarske poslove
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA Prnjavor
CARINSKA ISPOSTAVA Rogatica
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ RS Rogatica RJ Rogatica
CARINSKA ISPOSTAVA Rudo
CARINARNICA BIHAĆ Sanski Most Ispostava Sanski Most
KANTONALNI URED BIHAĆ ISPOSTAVA SANSKI MOST I PORESKA UPRAVA Sanski Most
PTT SAOBRAĆAJ BIH OPERATIVNA POŠTA SANSKI MOST Sanski Most
KANTONALNI POREZNI URED TUZLA ISPOSTAVA SAPNA Sapna
CENTAR POŠTA Sarajevo Pošta Pazaric 71243
JEVREJSKA OPŠTINA BIH SARAJEVO Sarajevo Vjerska ustanova
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA SARAJEVO Sarajevo
CARINARNICA Sokolac
CARINARNICA BANJA LUKA ISPOSTAVA SRBAC Srbac
POREZNA UPRAVA ISPOSTAVA TEŠANJ Tešanj
POŠTA JELAH Tešanj
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZE-DO KANTONA - ISPOSTAVA TEŠANJ Tešanj
CARINSKA ISPOSTAVA Teslić
CARINARNICA TOMISLAVGRAD Tomislavgrad
CENTAR JAVNE BEZBJEDNOSTI TREBINJE Trebinje
POŠTA DEJĆIĆI Trnovo
CARINSKA UPRAVA FEDERACIJE BIH - CARINARNICA TUZLA Tuzla
CARINARNICA BIHAĆ ISPOSTAVA VELIKA KLADUŠA Velika Kladuša
CARINSKA ISPOSTAVA VIŠEGRAD Višegrad
SLOBODNA ZONA VISOKO Visoko Slobodna carinska zona
POREZNA ISPOSTAVA VITEZ Vitez
CARINARNICA Zavidovići
CARINARNICA ZENICA Zenica
PTT TUZLA - POŠTA ŽIVINICE Živinice