Rogatica

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT VITOMIR NEVENKA Advokati
ADVOKAT ZORANA ĆARKIĆ Advokati
ADVOKAT MANDIĆ Advokati
AUTO-MOTO DRUŠTVO Auto-moto
AUTOBUSKA STANICA ROGATICA Auto-moto
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Filijala Sokolac ekspozitura Rogatica
NOVA BANKA BIJELJINA IZDVOJENI ŠALTER ROGATICA Banke
NOVA BANJALUĆKA BANKA FILIJALA ROGATICA Banke
NARODNA BIBLIOTEKA Biblioteke - knjižnice
DRVOLIK Drvoprerada
SJEMEĆ DI AD Drvoprerada Drvna industrija
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Državne institucije
MINISTARSTVO ODBRANE Državne institucije
POLICIJSKA STANICA Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE ROGATICA Državne institucije
OPŠTINA ROGATICA Državne institucije
REPUBLIĆKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
APOTEKA ROGATICA Farmacija
STANDARD Građevinarstvo Gradevinsko preduzece
KAVANJ GTP Građevinarstvo Gradevinarstvo
OKSIGEN Građevinarstvo Gradevinarstvo
PROFIL Građevinarstvo Izrada gradevinske stolarije
PELEX Građevinarstvo Visokogradnja
VELEX Građevinarstvo Gradevinari
KOMUNALIJE J.K.P. Javna preduzecća i strana predstavništva Komunalno preduzece
TELEKOM SRPSKE Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
CARINSKA ISPOSTAVA Opšte informacije
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ RS Opšte informacije RJ Rogatica
KOSIG DUNAV OSIGURANJE Osiguranje PJ Rogatica
BOBAR OSIGURANJE BIJELJINA Osiguranje
FOND ZA OSIGURANJE Osiguranje
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Rogatica
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Osiguranje
JAHORINA OSIGURANJE AD Osiguranje Filijala Rogatica
ALFAX Ostalo Privatno preduzece
BIMMERC Ostalo
BIP T.P. Ostalo
BONEL BANJALUKA Ostalo Prodavnica obuce
DARSOFT Ostalo
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo
ELEKTROPRENOS Ostalo
JASNA AD Ostalo Proizvodno trgovacko preduzece
MJESNI URED BORIKE Ostalo
MIROĆ Ostalo Preduzece za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo
MM KOMERC Ostalo
OMLADINSKA ZADRUGA GARDA Ostalo
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Ostalo
PANIS Ostalo Privatno preduzece
PBS A.D. Ostalo Filijala Rogatica
PRIMEX Ostalo
PTT INŽENJERING Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ostalo
ROMANIJA PUTEVI SO A.D Ostalo
SAVEZ SINDIKATA RS Ostalo
SDS Ostalo
SIZ STANOVANJA Ostalo
SOCIJALISTIĆKA PARTIJA RS Ostalo
SRPSKA RADIKALNA STRANKA Ostalo
TEHNOTRANS A.D. Ostalo
TEHNOTRANS - PUTNIĆKI SAOBRAĆAJ Ostalo
TEHNOTRANS - SERVIS I REMONT Ostalo
TEHNOTRANS - TERETNI SAOBRAĆAJ Ostalo
TRANSPROMET Ostalo Privatno preduzece
TVORNICA NAMJEŠTAJA Ostalo
TVORNICA PREĆISTAĆA AD Ostalo
UPITRANS Ostalo
VATROGASNO DRUŠTVO ROGATICA Ostalo
VUĆKOMERC Ostalo
AROMA Ostalo
DIMERC Ostalo
DESPOT Ostalo
DEVURA PROMET Ostalo
ELEKTRO COM Ostalo
IKONIĆ KOMERC Ostalo Preradivacka industrija
IMEX Ostalo
YUMCO AD Ostalo
KAMENOREZAC GRANIT Ostalo
MAGNET Ostalo
MONTENEGROS Ostalo
NEDIĆ Ostalo
PERIŠIĆ Ostalo
POWER Ostalo
RAJAK DD Ostalo
SARABEL Ostalo
SOKO-MERC Ostalo
TESLA INŽENJERING Ostalo
UNIVERZUM Ostalo
ZADRUGAR ROGATICA Ostalo
AGROKOMBINAT A.D. Poljoprivreda
GUĆEVO Poljoprivreda Zemljoradnicka zadruga
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE - ŠUMSKO GAZDINSKTVO SJEMEĆ Poljoprivreda
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA GUĆEVO Poljoprivreda
DJEĆIJE OBDANIŠTE Predškolske ustanove i vrtići
UNIS ALPO Proizvodnja Proizvodnja posuda od aluminijuma i ostalih metalnih proizvoda
VIZION Proizvodnja Preradivacka industrija - proizvodnja i prerada mesa
AL -R Proizvodnja Proizvodnja aluminijskih proizvoda
VIZOR Proizvodnja Preradivacka industrija - proizvodnja i prerada mesa
KOŠARKAŠKI KLUB MLADOST Savezi - društva - klubovi
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Škole
SREDNJA ŠKOLA Škole
MIĆO SOKOLOVIĆ Štamparije Preduzece graficke djelatnosti
IRIS PRINT Štamparije - Ofset štampa - Sito štampa - Lasersko graviranje - Izrada svih vrsta pečata
OSNOVNI SUD U ROGATICI Sudovi
SUD ZA PREKRŠAJE Sudovi
ROTEX Tekstilna proizvodnja Industrija tekstila
RADIO STANICA TV i radio
UDRUŽENJE BORACA Udruženja i nevladine organizacije
CRVENI KRST Ustanove
VETERINARSKA STANICA Veterinarstvo