Rudo

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT PROROK Advokati
APIF Agencije
FAP AUTO DIJELOVI Auto dijelovi
AUTO MOTO DRUŠTVO RUDO Auto-moto
NOVA BANKA A.D. BIJELJINA Banke Izdvojeni šalter Rudo
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Šalter Rudo
NARODNA BIBLIOTEKA Biblioteke - knjižnice
POLIMKA A.D. Drvoprerada Prerada drveta
MINISTARSTVO FINANSIJA RS Državne institucije Poreska uprava - ispostava Rudo
MINISTARSTVO ODBRANE ODSIJEK RUDO Državne institucije
POLICIJSKA STANICA RUDO Državne institucije
OPŠTINA RUDO Državne institucije
DRŽAVNA GRANIĆNA SLUŽBA Državne institucije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
APOTEKA ZDRAVLJE Farmacija
J.P. ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Javna preduzecća i strana predstavništva Filijala Rudo
TELEKOM SRPSKE Javna preduzecća i strana predstavništva
USLUGA J.K.P. Javna preduzecća i strana predstavništva Komunalno preduzece
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
CENTAR ZA KULTURNO - PROSVJETNO DJELATNOST PROSVJETA Kultura i zabava
CARINSKA ISPOSTAVA Opšte informacije
JAHORINA OSIGURANJE Osiguranje
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Rudo
ELEKTRODISTRIBUCIJA RUDO Ostalo
PETROL Ostalo Distribucija Pale
INFORMACIONI CENTAR Ostalo
JAVOR STIL Ostalo
KONT KOMERC Ostalo
MP KOMERC Ostalo Privatno preduzece
OMLADINSKA ZADRUGA Ostalo
OPTIMA Ostalo
RAJ PROMET Ostalo
REPUBLIĆKA UPRAVA CARINA Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo
SOCIJALISTIĆKA PARTIJA Ostalo
RUDO PROM Ostalo
SAŠA PROMET Ostalo
SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE Ostalo Sindikat opštine Rudo
SDS Ostalo
SNSD Ostalo
SPORTSKI SAVEZ RS Ostalo
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR Ostalo
SRPSKA RADIKALNA STRANKA Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo
USTIKOLINA Ostalo RJ Rudo
UVAC Ostalo
VATROGASNO DRUŠTVO Ostalo
VEGA Ostalo
ZAJEDNICA STANOVANJA Ostalo
BUGI S.U.R. Ostalo
EVROPA Ostalo
FRIZERSKI SALON S.Z.R. Ostalo
GRIL M Ostalo
KAMENOREZAĆKA RADNJA GRANIT Ostalo
NAPREDAK S.T.R Ostalo
PDP RS Ostalo Opštinski odbor Rudo
SERVIS MOTORNIH PILA MEHANIKA S.Z.R. Ostalo
STAKLORAD S.Z.R. Ostalo
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE JŠPRS - ŠUMSKA UPRAVA RUDO Poljoprivreda Uzgoj, zaštita i ekspolatacija šume
OSNOVNA ŠKOLA BOŠKO BUHA ŠTRPCI Škole
OSNOVNA ŠKOLA MIOĆE Škole
OSNOVNA ŠKOLA OSKORUŠ Škole
OSNOVNA ŠKOLA RUDO Škole
LIM A.D. Turizam i transport Ugostiteljsko trgovinsko preduzece
BORAĆKO UDRUŽENJE Udruženja i nevladine organizacije
OPŠTINSKO UDRUŽENJE UĆESNIKA RATA Udruženja i nevladine organizacije
UDRUŽENJE GRAĐANA LUNA Udruženja i nevladine organizacije
NARODNI UNIVERZITET Univerziteti i fakulteti
VETERINARSKA STANICA AD Veterinarstvo