Mrkonjic Grad

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT MILE MARĆETA Advokati
APIF Agencije
NOVA BANJALUĆKA BANKA AD Banke Filijala Mrkonjic Grad
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Filijala u Banja Luci ekspozitura u Mrkonjic Gradu
STORIA Drvoprerada Rezana bukova gradja!
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE MRKONJIĆ GRAD Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA MRKONJIĆ GRAD Državne institucije
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA Državne institucije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD Državne institucije
JAGI KOMERC Enterijer Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije, izrada izo stakla, aluminijske balkonske i stepenišne ograde, klizne i fiksne stijene
APOTEKA ICN Farmacija
GRADNJA Građevinarstvo Preduzece za visokogradnju, niskogradnju i trgovinu gradevinskim materijalom
MANJAĆA Građevinarstvo Preduzece za proizvodnju rezane grade, gradevinske stolarije, parketa, stolica i ambalaže
NM KOMERC Građevinarstvo Trgovina gradevinskim materijalom, stocnom hranom, prehranom i ostalim proizvodima široke potrošnje
RUDNICI BOKSITA Građevinarstvo Eksploatacija boksita, kvarca, mermera i betonita
ŠIKMAN Građevinarstvo Proizvodnja gradevinske stolarije
RR - PROMET Građevinarstvo Trgovina gradevinskim materijalom, elektromaterijal, vodomaterijal, boje i lakovi, usluge transporta
HOTEL BALKANA A.D. Hoteli i moteli Ugostiteljstvo, turizam, trgovina
PARK J.K.P. A.D. Javna preduzecća i strana predstavništva Komunalno preduzece
PETAR KOĆIĆ J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva Kulturno informativno obrazovni centar
PICERIJA ŠIK Kafei i picerije
DOM ZDRAVLJA JOVAN RAŠKOVIĆ Klinike i bolnice
LOVAČKO DRUŠTVO LISINA Lov i ribolov
METALAC Metalna - Proizvodnja Fabrika vijaka
MLADOST Odjeća i obuća Akcionarsko društvo za proizvodnju konfekcije i promet
JAHORINA OSIGURANJE Osiguranje Filijala Mrkonjic Grad
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RS Osiguranje Filijala Banja Luka P.J. Mrkonjic Grad
KOSIG DUNAV OSIGURANJE Osiguranje Filijala Mrkonjic Grad
KRAJINA KOPAONIK OSIGURANJE Osiguranje Filijala Mrkonjic Grad
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Mrkonjic Grad
5B Ostalo Privatno preduzece
ANIĆIĆ KOMERC Ostalo
CENTAR OMLADINSKE ORGANIZACIJE Ostalo
CENTAR OSNOVNOG OBRAZOVANJA Ostalo
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Ostalo
DOMINO MG Ostalo
EKOLOŠKI POKRET Ostalo
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo
ELEKTROINVEST M.D.P. Z.D.P. RUDNICI BOKSITA MRKONJIĆ GRAD Ostalo
FOMG AD Ostalo Fabrika obuce
GALIĆ VERANO Ostalo Privatno preduzece
INTERAGENT Ostalo Privatno preduzece
ISKRA Ostalo Privatno preduzece
JELA Ostalo Privatno preduzece
KAJA Ostalo
KAMENOREZAC Ostalo
KARAVAN Ostalo Privatno preduzece
KASTRA RS Ostalo Privatno preduzece
KRAJINA PETROL Ostalo
KRAJINA PETROL Ostalo
LINEA PROJEKT Ostalo
MARKETING Ostalo Privatno preduzece
MILANOVIĆ EX-KOMERC Ostalo Privatno preduzece
MOTO T.P. Ostalo
NARCIS PROMET P.T.P. Ostalo
OPŠTINSKI ODBOR SDS Ostalo
OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO Ostalo
PELVA Ostalo
PERIĆ TURS Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo Podrucna jedinica Mrkonjic Grad
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKE POSLOVE Ostalo Podrucna jedinica Mrkonjic Grad
ROYAL MG Ostalo Privatno preduzece
SAVEZ SINDIKATA RS Ostalo Sindikat Mrkonjic Grad
SAVIĆ BANJA LUKA Ostalo Poslovnica Mrkonjic Grad
SAVEZ PENZIONERA Ostalo
SAVEZ ZA MIR I PROGRES Ostalo
SIP Ostalo
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI Ostalo
SOLE KOMERC Ostalo
SOLIDARITES Ostalo
SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR Ostalo
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR Ostalo Gimnazija
POŠTE SRPSKE Ostalo
SRPSKI NARODNI SAVEZ Ostalo
ŠIK KAFE BAR Ostalo
TRGOPROMEX P.T.P. Ostalo
VUPEX PROM Ostalo Privatno preduzece
ZADRUŽNA TRGOVINA AD Ostalo Trgovina na malo i veliko, maloprodaja
ZANATSKA ZADRUGA BALKANA Ostalo
ZVIJEZDA Ostalo Privatno preduzece
BRAĆA ĆOĆKALO Ostalo Preduzece za drumski saobracaj, unutrašnju i spoljnu trgovinu
HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD Ostalo
OPŠTINSKI ODBOR PDP Ostalo
RUDINE PROMET Ostalo
VATROGASNO DRUŠTVO Ostalo
MRKONJIĆ GRAD Ostalo Fabrika vijaka
MRKONJIĆANKA P.T.D. Poljoprivreda Zemljoradnicka zadruga
DJEĆIJI VRTIĆ M. ĐUKA Predškolske ustanove i vrtići
ALKON Proizvodnja Fabrika mini kontejnera
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE A.D. SOKOLAC - Š.G. LISINA Proizvodnja Uzgoj, zaštita i eksploatacija šume, rasadnicka proizvodnja
MG MIND Proizvodnja Veleprodaja i maloprodaja, trgovina bijelom tehnikom, održavanje i izgradnja puteva, proizvodnja asfalta
MRKONJIĆ PUTEVI A.D. Proizvodnja Održavanje i izgradnja puteva, proizvodnja agregata, asfalta i betona
RUDINE PROMET JOTA PLAST Proizvodnja PROIZVODNJA PROIZVODA OD PLASTIKE. KANTE,LAVORI,SAKSIJE,ŠKAFOVI ITD...
MAŠINSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA Škole
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAĆIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOĆIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ Škole
RISOVIĆ REKLAME Štamparije Štampa i izrada reklama
BEODENT Stomatologija Zubna ordinacija
OSNOVNI SUD Sudovi
KRAJINA A.D. Turizam i transport Ugostiteljstvo, turizam saobracaj
UDARNIK Turizam i transport Autotransportno preduzece
RADIO MRKONJIĆ GRAD TV i radio
ŠIK RADIO TV i radio
BORAĆKA ORGANIZACIJA Udruženja i nevladine organizacije
VETERINARSKA STANICA Veterinarstvo