Drvar

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
LT GOSPODARSKA BANKA Banke Poslovnica Drvar
CRVENI KRIŽ FBIH Drvoprerada Opcinska organizacija Drvar
OPŠTINA DRVAR Državne institucije
CONPANI RAD Građevinarstvo Gradevinarstvo i putnicki saobracaj
KOMUNALAC J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
ELEKTROPRIVREDA HZHB - ELEKTRO-DRVAR R.J. Ostalo
FINVEST DRVAR Ostalo
GRADEL Ostalo
R TRGOVINA Ostalo Preduzece za promet, proizvodnju i inženjering
OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ Škole
SREDNJA ŠKOLA Škole
OPŠTINSKI SUD U DRVARU Sudovi
BUK Trgovine - distribucija - servis Trgovinsko uslužno preduzece
RADIO DRVAR TV i radio