Fojnica

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
AFIP Agencije Ekspozitura Fojnica
AUTODJELOVI S.T.R Auto-moto
HVB CENTRAL PROFIT BANKA SARAJEVO Banke Filijala Fojnica
ABS BANKA DD SARAJEVO - AGENCIJA FOJNICA Banke
ŠUME SREDNJE BOSNE DONJI VAKUF - ŠUMARIJA FOJNICA Drvoprerada Uzgoj, zaštita i eksploatacija šuma
MIAM Drvoprerada Prerada drveta
POLICIJSKA UPRAVA FOJNICA Državne institucije
OPĆINA FOJNICA Državne institucije
GRADSKA APOTEKA FOJNICA Farmacija
BOSNAPROJEKAT Građevinarstvo Arhitektonsko-projektni biro
DOMINO TRANSPORT Građevinarstvo Gradevinski materijal
VIS KOMERC Informatika i elektronika Oprema za racunare
CAFFE CHARLI Kafei i picerije
CAFFE DUĆAN Kafei i picerije
CAFFE SLASTIĆARNA MALIBU Kafei i picerije
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
REPUBLIĆKI CENTAR ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU REUMAL Medicina i zdravlje
BUTIK FATA Odjeća i obuća
CAHOS KONFEKCIJA Odjeća i obuća
ALE-TRAM Ostalo
BAKOVIĆI Ostalo Rudarsko preduzece
BAŠIĆ PROMET Ostalo
FOJNICATURS Ostalo
FRANJEVAĆKI SAMOSTAN Ostalo
INSTITUT ZA KLINIĆKU BIOHEMIJU Ostalo
MESNICA KOD MEŠE Ostalo
PRSAN-COMERCE Ostalo Trgovacko preduzece
PTT SAOBRAĆAJ BIH Ostalo
SDA Ostalo Opcinski odbor Fojnica
BIOFLOR Ostalo
EUROTREND Ostalo Trgovina namještajem i drugim proizvodima i pružanje usluga
BOR-TRADE Ostalo Goriva i maziva trgovina na veliko i malo
VH GRADNJA Ostalo Preduzece za proizvodnju, trgovinu i usluge
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA FOJNICA Poljoprivreda
DJEĆIJI VRTIĆ Predškolske ustanove i vrtići
NARTEX Proizvodnja Proizvodnja pozamanterije
RESTORAN RIBNJAK Restorani
OSNOVNA ŠKOLA MUHSIN RIZVIĆ Škole
MIR Turizam i transport Ugostiteljska radnja
HUREM - KOMERC Turizam i transport Transport robe
CRVENI KRIŽ FBIH Ustanove Opcinska organizacija Fojnica
OBUĆARSKA RADNJA ĆOHADŽIĆ Zanati