Ljubinje

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
APIF Agencije
NOVA BANKA AD BIJELJINA Banke
PRIVREDNA BANKA Banke
PETROL Benzinske pumpe Benzinska pumpa
NARODNA BIBLIOTEKA Biblioteke - knjižnice
OPŠTINA LJUBINJE Državne institucije
OPŠTINSKA VATROGASNA SLUŽBA Državne institucije
POLICIJSKA STANICA Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE Državne institucije
SPC OPŠTINA Državne institucije
APOTEKA HIGIJA Farmacija
APOTEKA Farmacija
FOND ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Fondovi i zavodi
HOTEL LJUBINJE AD Hoteli i moteli
JP KOMUNALAC Javna preduzecća i strana predstavništva
TELEKOM REPUBLIKE SRPSKE Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Ljubinje
JODP VODOVOD Ostalo
PORESKA UPRAVA PJ Ostalo
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ostalo
OMI Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo
ATLAS WOOD Ostalo
FARMAVIT Ostalo
KARNEKS Ostalo
SOKO FTS AD Ostalo
SOKO PANELI AD Ostalo
SOKO GUMA AD Ostalo
SOKO - HOLDING AD Ostalo
BOVEL Ostalo
LJUBOVIT OZZ Ostalo
LJUBINJKA AD Ostalo
GRAĐEVINAR Ostalo
MIVEL Ostalo
NOVOGRADNJA Ostalo
LJUBINJE-KOMERC Ostalo
STIJENA-HERC Ostalo
PMP Ostalo
AGRAD Ostalo
ZAHUMLJE OMLADINSKA ZADRUGA Ostalo
BENEFIT Ostalo
SOD JANORINA Ostalo
MESARA POLET Ostalo
BUTREKS Ostalo Prodavnica
BALPROM Ostalo Prodavnica
STP CECA Ostalo
SUR BOEM Ostalo
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA Ostalo
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA Ostalo
STRANKA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Ostalo
AGROS Poljoprivreda
DJEĆIJI VRTIĆ Predškolske ustanove i vrtići
ODBOJKAŠKI KLUB LJUBINJE Savezi - društva - klubovi
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA Škole
SREDNJA ŠKOLA SVETOZAR ĆOROVĆ Škole
SUD ZA PREKRŠAJE Sudovi
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove
CRVENI KRST Ustanove