Donji Vakuf

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ADVOKAT MIRALEM Advokati
AUTOSERVIS D.D. Auto servisi
BENZINSKA PUMPA INA Benzinske pumpe
SREDNJEBOSANSKE ŠUME - ŠUMARIJA BUGOJNO Drvoprerada
UDARNIK Drvoprerada Proizvodnja drvene grade
BAŠIĆ - ŠEHER Drvoprerada Prerada drveta
DIP JANJ - HOLDING Drvoprerada Proizvodnja drvenih briketa
OPĆINA DONJI VAKUF Državne institucije
IGP DD VISOKOGRADNJA Građevinarstvo Izvodenje gradevinskih radova
DOMOVENT Građevinarstvo Arhitektonsko-inžinjerski poslovi
EDI ING Građevinarstvo Arhitektonsko-inžinjerski biro
OMERAGIĆ Građevinarstvo Gradevinski materijal i usluge gradevinskih mašina
RUDNICI GIPSA D.D Građevinarstvo Proizvodnja sirovog gipsa, proizvodnja asfalta i gradevinskog materijala (blokova i pijeska)
SILIKON Građevinarstvo Proizvodnja silikona, PVC ambalaže za punjenje, veleprodaja gradevinskog materijala i stakla
DI JANJ D.D. Građevinarstvo Tvornica gradevinske stolarije
GPUD "MONTING" Građevinarstvo Proizvodnja montaznih objekata Sistem "KLJUC U RUKE" Sistem "ROH-BAU"
GRADNJA Građevinarstvo gradevina, drvna industrija i javna preduzeca
HOTEL VRBAS Hoteli i moteli
JP ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTOR Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF Klinike i bolnice
DRVO - SAN Namještaj Proizvodnja namještaja
SLOVENKA DD Odjeća i obuća Modna konfekcija
DRUŠTVENI FOND PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA BIH (PIO BIH) Osiguranje
ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH Ostalo Odbor Donji Vakuf
KOMAR DD Ostalo Tvornica gipsa
PTT SAOBRAĆAJ BIH Ostalo Osnovna jedinica Donji Vakuf
SAMOBORKA KOMCEL D.D. Ostalo
SERVISTRANS D.D. Ostalo
VATROGASNO DRUŠTVO DONJI VAKUF Ostalo
DIP JANJ D.D. Ostalo Tvornica ploca i furnira
MEHDI Ostalo
PLANINARSKO DRUŠTVO DUBRAVE Ostalo
STUDIO VAG Ostalo Grafika
KOMUNALNO PREDUZEĆE ĆISTOĆA Ostalo
OMEGA PRINT1 Ostalo
SPORTSKI SAVEZ OPĆINE DONJI VAKUF Ostalo
ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO ŠUME SREDNJE BOSNE/SREDNJOBOSANSKE ŠUME Ostalo
VRBASPROMET D.D. Ostalo
ZADRUGA AGROMIX Poljoprivreda
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA POLJOPROMET Poljoprivreda
DJEĆIJI VRTIĆ J.U Predškolske ustanove i vrtići
PRIMO Proizvodnja Proizvodnja industrijskih mašina i opreme
BEDEM Proizvodnja Proizvodnja rezane grade, usluge rezanja trupaca, proizvodnja elemenata i paleta
BELLISSIMO Proizvodnja Proizvodnja tjestenine
CHEMOMETAL Proizvodnja Metalna galanterija-proizvodnja
PROMO Proizvodnja Proizvodnja montažnih objekata i krovova do nivoa kljuc u ruke
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA Škole
PRVA OSNOVNA ŠKOLA J.U. Škole
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA Škole
ĆETVRTA OSNOVNA ŠKOLA Škole
GAPP DD Štamparije Graficko ambalažno prometno preduzece
OPĆINSKI SUD ZA PREKRŠAJE Sudovi
VRBAS DD Turizam i transport Ugostiteljstvo i turizam
RADIO TELEVIZIJA J.P. TV i radio
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD J.U. Ustanove
STOLARIJA JAVOR Zanatstvo Proizvodnja masivnog i pločastog namještaja, sobnih vrata,stepeništa...