Kalinovik

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
APIF Agencije
NLB RAZVOJNA BANKA AD ŠALTER KALINOVIK Banke
BIBLIOTEKA JOVAN DUĆIĆ Biblioteke - knjižnice
KALINOVIK Drvoprerada Drvna industrija
POLICIJSKA STANICA KALINOVIK Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE KALINOVIK Državne institucije
OPŠTINA KALINOVIK Državne institucije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
KOSIG DUNAV OSIGURANJE Osiguranje PJ Kalinovik
ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE Osiguranje
GRADINA Ostalo Komunalno preduzece
PORESKA UPRAVA Ostalo
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ostalo
SDS RS Ostalo
SINDIKAT Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE - Š.G. ZELENGORA Ostalo Šumsko gazdinstvo
GIMNAZIJA Škole
OSNOVNA ŠKOLA LJUTICA BOGDAN Škole
SUD ZA PREKRŠAJE KALINOVIK Sudovi
NARODNI UNIVERZITET Univerziteti i fakulteti
CRVENI KRST Ustanove