Oštra Luka

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
APIF Agencije
CRKVENA OPŠTINA Državne institucije
MINISTARSTVO ODBRANE Državne institucije
OPŠTINA OŠTRA LUKA Državne institucije
POLICIJSKA STANICA Državne institucije
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
KATASTAR Ostalo
KOMUNALNO Ostalo
ODTP SANA TRANS Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA Poljoprivreda
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA PETAR ŠKUNDIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA JOSIF PANĆIĆ Škole
CRVENI KRST Ustanove
VETERINARSKA AMBULANTA Veterinarstvo