Bužim

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
STOLARSKI OBRT IČANOVIĆ Advokati i finansije Proizvodnja sobni vrata
ENEX Auto-moto Trgovina auto dijelovima
AUTO - KONTAKT Auto-moto Tehnicki pregled vozila
PRIVREDNA BANKA Banke
UNA BANKA D.D. BIHAĆ Banke Filijala Bužim
ABS BANKA DD SARAJEVO AGENCIJA BUŽIM Banke
OPĆINA BUŽIM Državne institucije
POLICIJSKA UPRAVA Državne institucije
VELEKOM Građevinarstvo Trgovina gradevinskih materijala
INTERGRADNJA Građevinarstvo Trgovina gradevinskog materijala
VELCOM Građevinarstvo Gradevinski materijal
ALEŠEVIĆ S.Z.D. Građevinarstvo Proizvodnja gradevinskog materijala
INFORMATIVNO KULTURNI CENTAR J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva Informisanje i kultura
DOM ZDRAVLJA J.U. Klinike i bolnice
AMIR Kuća i bašta Trgovina namještaja na veliko i malo
KUĆA MEDICINE P.Z.U. Medicina i zdravlje
ABONOS Namještaj Proizvodnja namještaja
DRUŠTVENI FOND PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA BIH (PIO BIH) Osiguranje
BOSNA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO - PJ BUŽIM Osiguranje
BUTEX Ostalo
EDIN-MERC Ostalo Trgovina
RUDNIK MANGANA BUŽIM D.D. Ostalo
FINAL KOMERC Ostalo
JABUKA S.Z.R. Ostalo Punionica bezalkoholnih pica
LJUBIJANKIĆ Ostalo
SANITEKS VELIKA KLADUŠA Ostalo RJ Flisan
S-SPAHIĆ Ostalo
ŠIPAD-ABONS Ostalo Tvornica namještaja
ZOIL SARAJEVO Ostalo
ABAZOVIĆ Ostalo
CAZINKIĆ Ostalo Trgovina mješovite robe
ELEKTRO BALTIĆ Ostalo Elektromotori, servis i remont
LJUBIJANKIĆ S-COMERCE Ostalo Trgovina naftnim derivatima
KOBAR Ostalo Protektiranje guma teretnog programa
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA TRGOZAD Poljoprivreda
PROIZVODNJA BETONSKIH ELEMENATA S.Z.R. Proizvodnja Proizvodnja bet. blokova i galanterije
GRADNJA FINAL Proizvodnja Izgradnja i rekonstrukcija objekata visokogradnje i niskogradnje, proizvodnja betona i proizvoda od betona
MAŠINSKA SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA Škole
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN MUSIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA 12. SEPTEMBAR Škole
TRGOVAĆKA SREDNJA STRUĆNA ŠKOLA BUŽIM Škole
OPĆA GIMNAZIJA BUŽIM Škole
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA BUŽIM Škole
OPĆINSKI SUD ZA PREKRŠAJE BUŽIM Sudovi
STARI GRAD Turizam i transport Ugostiteljsko preduzece
BAŠTA COMERC Turizam i transport Špedicija medunarodna i unutrašnja
CENTRO - TOURS Turizam i transport Špedicija medunarodna i unutrašnja
DERVIĆ TOURS Turizam i transport Špedicija medunarodna i unutrašnja
ĐULIĆ - TRANS Turizam i transport Medunarodni transport robe
RADIO BUŽIM TV i radio
CRVENI KRIŽ FEDERACIJE BIH - OPĆINSKA ORGANIZACIJA BUŽIM Ustanove