Ustikolina

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
OPĆINA FOĆA USTIKOLINA Državne institucije
MARKOM Građevinarstvo Gradevinari
ELEKTROPRIVREDA J.P. Javna preduzecća i strana predstavništva Ispostava
IZVOR J.K.P. Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
BRAĆA KAROVIĆ Ostalo
DEKOR SAN Ostalo
OSNOVNA ŠKOLA J.U. USTIKOLINA Škole