Vareš

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
ABS BANKA DD SARAJEVO - AGENCIJA VAREŠ Banke
BIBLIOTEKA VAREŠ Biblioteke - knjižnice
ŠUMARSTVO VAREŠ Drvoprerada
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE ODBRANA VAREŠ Državne institucije
OPĆINA VAREŠ Državne institucije
APOTEKA SARAJEVO - APOTEKA VAREŠ Farmacija
DOM ZDRAVLJA VAREŠ J.U. Klinike i bolnice
BBM-AMFIBOLIT D.P. Ostalo Vadenje kamena, drobljenje
ELEKTROPRIVREDA BIH Ostalo Poslovnica elektrodistribucije Vareš
ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH Ostalo Odbor Vareš
MUP VAREŠ Ostalo
POREZNA UPRAVA VAREŠ KANTONALNI URED ZENICA Ostalo
PTT SAOBRAĆAJ BIH Ostalo Operativna pošta Vareš
RUDNIK ŽELJEZNE RUDE Ostalo
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VAREŠ Ostalo
LIVNICA Ostalo
ŽUPNI URED VAREŠ Ostalo
DJEĆIJE OBDANIŠTE J.U Predškolske ustanove i vrtići
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ Škole
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ - MEJDAN Škole
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ D.D. Tekstilna proizvodnja Tekstilna konfekcija